Din hanesi boş ceza hanesi dolu

Nüfus cüzdanındaki din hanesini mahkeme kararıyla sildiren öğretmen Devrim Evci, sekizde bir maaş cezasına çarptırıldı.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Nüfus cüzdanının din hanesindeki 'İslam' bilgisini mahkeme kararıyla sildiren öğretmen Devrim Evci, cezalandırıldı. Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü, Evci'ye sekizde bir maaş kesme cezası verdi. Ancak ceza 'sildirme' değil, 'bu konuda basına açıklama yapmak' gerekçesine dayandırıldı. Böylece, memurların yalnız göreviyle ilgili değil, 'kendi özel ve yasal haklarıyla ilgili' açıklama yapmaları da suç sayılmış oldu.
'Laik devlette olmaz'
Denizli'de İngilizce öğretmeni olan Devrim Evci, nüfus cüzdanının din hanesindeki bilginin silinmesi amacıyla mahkemeye dava açmıştı. Evci, dava dilekçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir hukuk devleti olduğunu, bunun gereği olarak bütün din ve inançlara karşı eşit mesafede olması gerektiğini vurgulamıştı. Davayı dinsiz olduğu ya da İslamiyet'i küçültmek için değil kişilerin hak ve hürriyetleri için açtığını belirten Evci, dilekçesinde şunlara yer vermişti: "Laiklik tanımına göre kişilerin din tercihine müdahale edilmemelidir. Anayasa'nın 'Din ve vicdan özgürlüğü' başlıklı 24.maddesine göre kimse dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi de 'her şahsın fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır' demektedir. Tüm bu kurallara rağmen nüfus müdürlükleri doğumla birlikte verilen nüfus cüzdanlarına İslam ibaresini koymaktadır. Oysa, laik hukuk devletinde 18 yaşını tamamlayıp reşit olan her vatandaşın dinini özgürce seçme hakkı bulunduğundan, nüfus cüzdanındaki din hanesinin boş bırakılmasını isteme hakkı da olmalıdır."
Sarayköy Asliye Hukuk Mahkemesi yargıcı İpek Nur İyilikçi, davayı tek celsede bitirmiş ve Evci'nin nüfus cüzdanındaki din hanesindeki İslam ibaresinin kaldırılmasına karar vermiş ve bu hane boş bırakılmıştı.
Sekizde bir maaş kesim cezası
Evci hakkında derhal soruşturma açan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise sekizde bir maaş kesim cezası verdi. Denizli Valiliği de bu cezayı onayladı. Valilik, öğretmene 'basına izinsiz demeç verdiği' için cezalandırıldığını bildirdi. Böylece, Devlet Memurları Kanunu'nun yalnızca görevle ilgili basına izinsiz demeç vermeyi yasakladığı bilinmekle birlikte, bu kez memurların 'kendi özel ve yasal haklarıyla ilgili' basına açıklama yapmaları da suç sayılmış oldu. Vali Gazi Şimşek imzalı kararda, Evci'ye önce bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildiği, ancak geçmişteki olumlu çalışmaları nedeniyle 'maaş kesme'ye dönüştüğü belirtildi.


    http://www.radikal.com.tr/7608177608170

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.