Dış politika için üniversite açılıyor

YÖK, Türkiye'nin dış politikada özellikle Ermeni soykırımı iddiaları ile Yunanistan-Kıbrıs ekseninde ihtiyaç duyacağı...

ANKARA - YÖK, Türkiye'nin dış politikada özellikle Ermeni soykırımı iddiaları ile Yunanistan-Kıbrıs ekseninde ihtiyaç duyacağı akademik birikimi sağlamak için üniversite kuracak. Bu amaçla 1997'de kurum bünyesinde kurulan 'Stratejik Araştırma ve Etütler Milli Komitesi'nin vakıf üniversitesine dönüştürülmesi kararı alındı.
Komitenin kuruluş amacı, 'Türkiye'nin ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini ve bölgeyle ilgili konularını kapsayan tarihi, kültürel, siyasi, ekonomik, hukuki, sosyolojik, jeopolitik ve jeostratejik yapıyı bilimsel yöntemlerle araştırmak amacıyla çeşitli bilimsel projeler hazırlatmak, bu konularda yapılacak akademik çalışmaları yönlendirmek ve teşvik etmek' olarak açıklanıyor. Komite, internette özellikle Yunanistan'ın Türkiye karşıtı propaganda faaliyetlerini etkisiz kılabilmek amacıyla da bir proje yürütüyor. (anka)