Dış politikaya destek dibe vurdu

Dış politikaya destek dibe vurdu
Dış politikaya destek dibe vurdu
MetroPoll'ün Türkiye'nin Nabzı araştırmasına göre Irak ve Suriye politikasına destek yüzde 28'lere indi. AK Parti içinde dahi destek yüzde 30'lar düzeyinde. IŞİD'in Türkiye'de örgütlendiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 51...

RADİKAL - Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Irak'taki saldırılarının da etkisiyle Türkiye'de vatandaşın hükümetin dış politikasına güveni de azaldı. MetroPoll Startejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi düzenli olarak yaptığı Türkiye'nin Nabzı adlı kamouyu araştırmasının Haziran ayı sonuçlarına göre, Irak'a yönelik dış politikaya destek yüzde 28'e; Suriye politikasına destek ise yüzde 27'ye indi. Üstelik bu oranlar AK Parti'ye oy verenlerin arasında da yüzde 30'la en düşük seviyesinde.

MetroPoll'ün 28 ilde 2268 kişi ile yaptığı araştırmanın dikkat çeken sonuçları şöyle:

DIŞ POLİTİKAYA DESTEK AZALIYOR

 * Genel olarak hükümetin dış politikasını başarılı bulanların oranı % 41, başarısız bulanların oranı ise % 51. Bu oran Aralık 2011’den beri en düşük noktada. Aralık 2011’de başarılı görenler % 71 iken bu oran Aralık 2012’de % 56’ya, Aralık 2013’de % 44’e ve Haziran 2014’de % 41’e indi. Aynı süre içinde ‘başarısızlık’ algısı da % 19’dan % 51’e yükseldi.

Türkiye’nin Irak’a yönelik politikasını başarılı bulanlar sadece % 28. % 58 ise Türkiye’nin Irak politikasını başarısız buluyor. AK Parti’lilerin bile % 30’u hükümetin Irak politikasını başarısız görüyor.

Benzer şekilde hükümetin Suriye politikasını başarılı bulanların oranı % 27, başarısız bulanlar ise % 61. AK Partililer'in % 33’ü Suriye politikasını başarısız olarak değerlendiriyor.

MÜDAHALECİ TAVIR İSTENMİYOR

Türkiye’nin bölgede olaylara seyirci kalmak yerine ‘aktif dış politika’ izlediği ve izlemesi gerektiği sıkça dile getiriliyor.

Ancak kamuoyu ‘aktif dış politika’nın ‘müdahaleci’ versiyonuna onay vermiyor. Ankete katılanların ancak % 25’i Türkiye’nin ‘Irak ve Suriye gibi Ortadoğu ülkelerindeki gelişmelere müdahale etmesi gerektiği’ni belirtirken, % 55'i ise Türkiye’nin bu gibi ülkelerdeki gelişmelerin dışında kalması gerektiğini ifade ediyor. AK P’liler/in % 51’i, CHP’lilerin % 61’i, MHP’lilerin % 56’sı ve BDP’lilerin % 66’sı gelişmelerin dışında kalınmasını istiyor.

'IŞİD TÜRKİYE'DE DE ÖRGÜTLENİYOR'

Musul’da Türk diplomatları kaçırarak rehin alan, Suriye ve Irak’ta kontrol altına aldıkları bölgelerde uyguladıkları şiddeti videolarla paylaşan IŞİD Türkiye kamuoyu tarafından nasıl algılanıyor?

Araştırmanın sonucuna göre, % 71, IŞİD’i ‘terör örgütü’ olarak niteliyor. Dahası, % 51’i IŞİD’in Türkiye’de de örgütlendiğini düşünüyor. Bu düşüncede olmayanların oranı sadece % 26. Ayrıca % 49’u el-Kaide, el-Nusra ve IŞİD gibi örgütlerin Türkiye’de de terör eylemleri yapabileceği kanaatinde.

Araştırmaya katılanların % 53’ü Anayasa Mahkemesi’nin Balyoz davası sanıklarının yeniden yargılanması gerektiğine ilişkin kararını olumlu, % 22 ise olumsuz buluyor.

% 54 Balyoz davası sanıklarının adil yargılanmadıklarını düşünürken, adil yargılandıklarını düşünenlerin oranı ise % 24’. AK Partililer'in % 43’ü Balyoz sanıklarının adil yargılandıkları düşüncesinde.

Araştırmada Köşk seçimine dair de sorular sorulmuş. Bu sorulardan en dikkat çekeni Ekmeleddin İhsanoğlu’na ilişkin. Buna göre, ankete katılanların ancak % 32’si İhsanoğlu’nu tanıdığını söylerken, % 62 ise tanımadığını belirtiyor.