Disiplin cezasına yargı yolu açıldı

Ankara 5. İdare Mahkemesi, bir öğretmene verilen disiplin cezasını iptal etti. Disiplin cezası alan memurlara yargı yolunu açan karar, benzer durumdaki binlerce çalışana örnek olacak.

ANKARA - Bir öğretmen hakkındaki kınama cezasını iptal eden Ankara 5. İdare Mahkemesi, "Soruşturmayı açan ve cezayı veren makamların aynı olması Anayasa'ya aykırıdır" diyerek disiplin amirlerince verilen uyarı ve kınama cezalarına karşı yargı yolunun kapalı olamayacağına hükmetti.
Disiplin cezalarına yargı yolunun açılmasıyla sonuçlanan süreç şöyle gelişti. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayın ve Kültür Dairesi'ne bağlı Eğitim Araçlarını İnceleme ve Rapor Değerlendirme Komisyonu'nda görev yapan öğretmenler, saptadıkları hataları raporlarında belirtti. Ancak öğretmenler bu saptamalarına rağmen rapora 'uygun bulunmuştur' diye onay vererek, eğitim Araçlarının hatalı olarak okullara gönderilmesine neden oldu. Disiplin amirlerince başlatılan soruşturmada öğretmenlere 'Eğitim araçları İnceleme Yönetmeliği'ne uymadıkları, kendilerine verilen görevleri iyi, doğru ve itinayla yapmadıkları' gerekçesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca kınama cezası verildi. Öğretmenlerden biri bu ceza üzerine yargıya gitti.
Öğretmenin yaptığı başvuruyu karara bağlayan Ankara 5. İdare Mahkemesi, Devlet Memurları Kanunu'na göre kınama cezasına yönelik itirazlara yargı yolunun kapalı olmasının ve itirazların sadece disiplin amirleriyle disiplin kurullarına yapılabilmesinin adil olmadığına karar verdi.
Uluslararası hukuka vurgu
Kararda, 'soruşturmayı açan ve cezayı veren makamın aynı olmasının, savunma hakkını engellediği' belirtelerek, hak arama özgürlüğünün uluslarası sözlemeleri iç hukuk kurallarının önünde tutan Anayasa'nın 90. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Mahkeme kararında ayrıca "Anayasa'nın 138. maddesinde yer alan 'hukuka' uygun karar vermek iç hukuk yanında uluslararası hukuka da dahil olmak anlamına gelir" denilerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlardan örnekler sıralandı.
Bu gerekçelerle kınama cezasının hukuka uygun olmadığı kanaatine varan mahkeme, cezanın iptali yönünde karar verdi. Binlerce devlet memuru için de örnek teşkil edebilecek karar uyarınca, disiplin cezası alan memurlar işlemin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için idari yargı yoluna başvurabilecek.


    http://www.radikal.com.tr/7621297621290

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.