Dışişleri 'El Kaide-Reyhanlı atıfı'nı doğruladı

Dışişleri 'El Kaide-Reyhanlı atıfı'nı doğruladı
Dışişleri 'El Kaide-Reyhanlı atıfı'nı doğruladı

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nda (AGİT) 28 Mart’ta yapılan toplantıda Türkiye ’nin Daimi Temsilcisi Tacan İldem’in Türkiye’nin El-Kaide hedefi olduğu hususunda örnekler verirken Reyhanlı saldırısına atıfta bulunduğunu doğruladı. Ancak, bakanlık daha sonra AGİT Daimi Temsilciliği’nin yaptığı bir açıklamayla, saldırının esas Suriye rejimince desteklenen terör unsurlarınca yapıldığını duyurduğunu vurguladı. Dışişleri önceki gece özetle şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’nin El-Kaide terör örgütünün hedefi olduğu hususunda örnekler verilirken 23 Mayıs’ta Reyhanlı’ya yapılan saldırıya da atıfta bulunulmuşsa da Daimi Temsilcilik’çe bilahare yapılan açıklamada, güvenlik makamlarımızın, saldırının Suriye’deki rejimce desteklenen terör unsurlarınca gerçekleştirildiğini ortaya çıkardığı belirtilerek, bu konuya ilişkin açıklamaların geçerliliğini koruduğunun altı çizilmiştir. Reyhanlı saldırısının Suriye rejiminin desteğiyle gerçekleştirildiği hususunda kuşku bulunmamaktadır.”
Bu arada bir yetkili, Daimi Temsilciliğe Büyükelçi İldem’in yaptığı konuşmaya benzer bir metnin gittiği iddiasını şöyle yalanladı:
“Büyükelçi, Ermenistan temsilcisinin iddialarının asılsız olduğunu açıklarken, Türkiye’nin de El Kaide terörüne hedef olduğunu anlatmaya çalıştı. Bu kapsamda Reyhanlı’da da ilk bulgular ışığında El Kaide ihtimali üzerinde durulduğunu ancak daha sonra Suriye rejimince desteklenen terör unsurları (Acilciler) tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Daimi Temsilcilik bunu da zaten resmi yazılı açıklamayla AGİT Teşkilatı’na iletti.”