Diyanet: İmam grev yapmaz

ANKARA - Diyanet işleri Başkanlığı’ndan din görevlilerinin haklarını almalarını için eylem ve grev yapmalarına vize çıkmadı. Gerekçe olarak, din hizmetlerinin ‘hassasiyeti’ gösterildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen İl Müftüleri Semineri 18-20 Aralık tarihleri arasında Rize’de gerçekleştirildi. Seminerin sonuç bildirgesinde, grev hakkıyla ilgili şu görüşler yer aldı: “Din hizmetleri tabiatı gereği başka hiçbir hizmet alanıyla mukayese edilemeyecek bir özelliğe ve hassasiyete sahiptir. Binaenaleyh din görevi ifâ eden personelin kendilerince makul ve yerinde görülen kimi gerekçelerle iş bırakmaları, ne üstlendikleri görevin manevi sorumluluğuyla ve ne de milletimizin dine ve din görevlisine atfettiği yüksek mana ve değerle bağdaşmaktadır.” (Radikal)