Diyanet: İmam zam duası yapmaz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, din görevlilerinin sendikal ve özlük hakları mücadelesine sert çıktı.

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, din görevlilerinin sendikal ve özlük hakları mücadelesine sert çıktı. Kamu kesiminde en düşük maaşı din görevlilerinin aldığını, ülke ekonomisindeki iyileşmenin ardından imamların maaşlarının da artacağı inancında olduğunu belirten Bardakoğlu, şunları söyledi: "Toplumu din konusunda aydınlatan din görevlilerinin maaşlarının artırılması için yaptıkları zam duası ile bordro yakma işlemi kendilerine yakışmıyor. Cami, vaaz ve hutbeler, imamların özlük haklarından ve sendikal faaliyetlerinden uzak tutulmalı. Vatandaş camide ibadet etmek ister, imamın maaşının azlığını dinlemek değil. Din görevlisi farklı olmalı, sendikal mücadelesi de farklı olmalıdır."