Diyanet İşleri: Muta nikâhı caiz değil

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Başkanlığın ‘Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri’nde ‘caiz’ gösterdiği mut’a nikâhının (belirli bir süre için ve ücret karşılığı kıyılan nikâh) caiz olmadığını söyledi. 
MHP’li Yılmaz Tankut’un, ‘Diyanet’in mut’a nikâhıyla ilgili görüşünü’ sorduğu yazılı soru önergesine yanıt veren Bardakoğlu, İslam’ın 14 asırlık geleneği içinde imami Şiiler ve bir kısım İslam bilgininin mut’a nikâhını caiz olarak görürken, İslam bilginlerinin çoğunluğunun, bir dönem istisnai şartlarda uygulanan mut’anın caiz olmadığını ittifakla benimsediğini vurguladı. Bardakoğlu, Diyanet’in çıkardığı kitapta mutanın caiz olarak gösterilmesi konusundaysa, “Temel İslami kaynaklarda meseleler ele alınırken konular etrafından o zamana kadar ileri sürülmüş belli başlı görüşlerin zikredildiği malumdur.  Ancak bu, tüm görüşlerin  benimsendiği anlamına gelmez” dedi. (Radikal)