Diyanet türban atağına kalkıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şûrasında 'kadın-erkek' eşitliği bağlamında türbanın hayatın her alanında serbestliği için duyarlılık oluşturulmasına karar verildi

ANKARA- Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen 4. Din Şûrası’nda türbana hayatın her alanında serbestlik istendi. 12-16 Ekim tarihleri arasında toplanan, ‘Sosyal Problemler Karşısında Din ve Diyanet’ konusunun ele  alındığı şûra kararları açıklandı.
Kararlarda İslam’ın, cinsiyet temelli bir ayrımcılığı asla onaylamadığı vurgulanarak “Uygar dünyada, kültürü, dili, etnik kökeni, cinsiyeti, dini, mezhep ve inancı, inancının gereği olarak sürdürdüğü yaşam biçimi veya giyim kuşamı  nedeniyle kimseye, özellikle de kadınlara hiçbir hak mahrumiyeti yaşatılmamalıdır. Bu itibarla, örgün ve yaygın eğitimde ayrım gözetilmeden her bireyin, özellikle de kadınların eğitim ve öğrenim hakkının korunmasına, bütün  hak ihlallerine karşı, özellikle kadın hakları, kadına karşı her türlü  ayrımcılığın önlenmesi, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, kız çocuklarının  okutulması gibi konularda başkanlık toplumsal duyarlılığın oluşmasına katkı sağlamalı” denildi.
Kararlardan biri dinin diliyle ilgiliydi. “Yer yer zayıfladığı ya da tıkandığı anlaşılan bu dilin, günümüzde tam bir karşılık bulmasını sağlayıcı  düzeyde güncellenmesine ihtiyaç vardır ve Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda  çalışma yapmalıdır” denildi.
Camilerde kadın, çocuk ve gençlere yönelik programlar düzenlenmesi, camilerde özellikle öğrencilerin yararlanabileceği  kütüphane ve okuma salonları oluşturulması gerektiği ifade edildi. Cinsel davranış bozukluklarının ‘kamuoyunda tedirginlik meydana getirecek bir şekilde yayılma eğilimi’ gösterdiği ifade edilerek “Diyanet, insan doğasına aykırı, Müslüman tabiatının hiçbir şekilde kabul edilemez bulduğu  her türden cinsel davranış bozukluğu karşısında, toplumun yeterli düzeyde bilgilendirilmesine öncülük etmeli, kişiler hedef gösterilmeden vsorunların sağlıklı bir şekilde giderilmesi konusundaki girişimlere destek verilmelidir” görüşüne yer verildi.
Şûrada Anayasa’nın 24. maddesinin de gereği olan din öğretiminin, temel eğitimle birlikte başlatılması ve derslerin branş öğretmeni tarafından okutulması için her türlü girişim desteklenmesine de karar verildi. (Radikal)