Diyanet Yasası'na dava

Kuran kursları tartışması Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Danıştay, Kuran kurslarında haftalık eğitim süresinin artırılmasına kaynaklık eden düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı buldu ve Diyanet İşleri Başkanlığı Yasası'nın buna ilişkin kısmının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı verdi.

ANKARA - Kuran kursları tartışması Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Danıştay, Kuran kurslarında haftalık eğitim süresinin artırılmasına kaynaklık eden düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı buldu ve Diyanet İşleri Başkanlığı Yasası'nın buna ilişkin kısmının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı verdi.
27 Ağustos 2000 tarihli 'Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği'nin 32. madddesiyle, Kuran kurslarının üç gün olan eğitim süresini beş güne çıkarılması üzerine, Eğitimciler Derneği, Danıştay'da dava açmıştı. Yönetmeliğin iptal istemi, Danıştay 8. Dairesi'nce reddedilmiş, ancak davacı dernek bu karara itiraz etmişti.
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, bu itiraz üzerine yaptığı temyiz incelemesinde, dava konusu yönetmeliğin dayandırıldığı 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yasa'da 4415 sayılı yasayla yapılan değişikliğin (ek 3. madde) Anayasa'ya aykırı olduğu sonucuna ulaştı. Kurul, söz konusu ek maddenin iptal edilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı. İptali istenen yasa maddesi şöyle:
"İlk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dışında, Kuran'ı Kerim ve mealini öğrenmek, hafızlık yapmak ve dini bilgiler almak isteyenlerden ilköğretimi bitirenler için, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Kuran kursları açılır. Bu kurslardaki din eğitim ve öğretimi kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır. Ayrıca ilköğretimin 5'nci sınıfını bitirenler için tatillerde ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetim ve gözetiminde yaz Kuran kursları açılır. Kuran kurslarının açılış, eğitim-öğretim ve denetimleri ile bu kurslarda okuyan öğrencilerin barındığı yurt veya pansiyonların açılış ve çalışmalarına dair hususlar yönetmelikle düzenlenir."
Diyanet'in yetki sınırı
Kurulun iptal isteminin gerekçelerini önümüzdeki günlerde tamamlayıp Anayasa Mahkemesi'ne göndermesi bekleniyor. Kurul, buna göre, yönetmeliğin iptal istemini de bu davada karar çıktıktan sonra karara bağlayacak. Anayasa Mahkemesi'nin, Diyanet Yasası'nın kısmi iptal isteminde vereceği karar, Kuran kursları tartışmasında idareyi bağlayıcı nitelik taşıyacak.
Yüksek mahkemenin, Diyanet'in çok tartışılan yetkilerinin sınırlarını da belirleyeceği davada vereceği karar iptal yönünde olursa, buna dayanan ve Kuran kurslarındaki eğitim süreleri değişikliği gibi amaçlarla yapılan yönetmelik değişiklikleri de yasal dayanaktan yoksun hale gelecek. Dolayısıyla, bu yönetmelik değişiklikleri uygulanamayacak.


    http://www.radikal.com.tr/7334947334940

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.