Doçentin sincabı yeni bir tür çıktı

Doç. Dr. Mustafa Sözen, çocukken Toros yaylalarında oynadığı sincapların aslında yeni bir memeli türü olduğunu bilmiyordu. Yıllar sonra bilim adamı olduğunda Türkiye'de yeni bir memeli türü keşfetti: 'Toros yer sincabı'.

ZONGULDAK - Doç. Dr. Mustafa Sözen, çocukken Toros yaylalarında oynadığı sincapların aslında yeni bir memeli türü olduğunu bilmiyordu. Yıllar sonra bilim adamı olduğunda Türkiye'de yeni bir memeli türü keşfetti: 'Toros yer sincabı'. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Sözen, bu sincabın, çocukluğunda yaylalarda oynadığı hayvan olduğunu söyledi.
Doç. Dr. Sözen'in verdiği bilgiye göre dünyada 5 bin 400'den fazla, Türkiye'de ise 162 memeli türü var. Memelilerden beşi ise sadece Türkiye'de yaşıyor:
"Bunlar böcekçil bir memeli olan Toros sivri faresi ile kemirici türleri olan Silifke dikenli faresi, Kaya yediuyuru, Anadulu tarla faresi ve Doğramacı tarla faresi. Kırşehir Ahi Evran ve Ankara Üniversitesi'nden bilim adamlarıyla ortak çalışması sonucu Türkiye'den Spermophilus torosensis (Toros yer sincabı) adı verilen yeni bir kemirici memeli tanımladık. Bu yeni tanımlanan türle dünya üzerinde sadece Türkiye'de yaşayan memeli türü sayısı altıya yükseldi. Yeni türümüz, adını Türkiye'de yayıldığı bölge olan Toros Dağları'ndan aldı."
1993 yılından beri Toroslar'da yaptıkları çalışmalar sırasında yeni bir yer sincabına rastladıklarını söyleyen Sözen, şunları anlattı: "Kromozom sayısının, İç Anadolu'da yaşayan benzeri diğer formdan farklı olduğunu belirledik. Yaptığımız genetik ve morfolojik çalışmalar neticesinde yeni bir tür olduğunu ispatladık. Aslında bu yeni tür benim çocukluğumda her sene yaylaya çıkınca gördüğüm, bazen yakalayıp oynadığım bir hayvandı. Yıllar sonra memeliler üzerinde çalışmaya başlayınca yeni bir tür olduğunu belirledik. Türün tanımlandığı tip yeri de, doğduğum köy olan Antalya'nın Akseki ilçesi Çaltılıçukur Köyü sınırları içindeki Salamut Yaylası'dır."