Doğan Holding: İftiralar maksatlı gündemde tutuluyor, bütün yasal haklarımızı kullanacağız

Doğan Holding, son günlerde bir kısım medya tarafından özellikle gündemde tutulan çeşitli iftiralar ve iddialarla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada kağıt iftirasının maksatlı gündemde tutulduğu, yabancı ortakla ilgili RTÜK’ten zamanında onay alındığı ve rekor vergi cezalarının hukuki temeli olmadığı vurgulandı, “Bir kısım medyanın birinci görevi grubumuz hakkında haber üretmek ve gündemde tutmak. Haberlerle ilgili her türlü yasal hakımızı kullanacağız” denildi.

SON günlerde, yargı kararıyla sonuçlanmış konuların bile bazı basın kuruluşları tarafından
ısrarla karalama kampanyalarında kullanılmasına Doğan Holding’den bir açıklama geldi.

Kağıt iftirasına maksatlı devam

2001 yılında rakip medya kuruluşu Uzan Grubu’nun kağıt ithalatı konusunda attığı bir iftira, tarafımızca anlaşılamayan nedenlerle, 2008 yılına kadar taşınmıştır. 2009 yılında Yargı’nın verdiği takipsizlik kararına rağmen, bu konu bir kısım medya tarafından gündemde tutularak, Grubumuz yıpratılmaya, bürokratlar tahrik edilmeye ve yargı etki altında bırakılmaya çalışılıyor.

Yabancı ortaklar için RTÜK’ten izin alındı

RTÜK’ten şirketlerimizin ortaklık yapıları hakkında yapılan tebligatla ilgili olarak ise, Doğan Yayın Holding (dyh) tarafından yapılan açıklamadan da anlaşılacağı gibi, yabancı ortak alınan yayın şirketlerimiz için RTÜK’ten zamanında tüm izin ve onaylar alınmıştır. Konunun tekrar gündeme getirilmesi, yine bu yıpratma gayretlerinin bir sonucu.

Vergi cezasının hukuki temeli yok

Ayrıca Doğan Yayın Holding ve Doğan TV Holding çatısı altındaki şirketlere gelen vergi cezaları Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi, dünya tarihinin en büyük basın cezalarıdır. Yapılan işlem bir ticari faaliyet değil, şirketlerin yeniden yapılanmasına yönelik bir düzenlemedir. Ortada bir ticari işlem ve bir kazanç bulunmamaktadır. Dolayısıyla vergiye neden olacak bir durum olmadığından, vergi cezasının da hiçbir hukuki temeli olmadığına inancımız tamdır.

Görevleri bizimle ilgili haber üretmek

Grubumuzun mahkemelerde yürüyen davalar ile ilgili basın meslek ilkeleri ve ahlakı doğrultusundaki suskunluğu, adeta bir zaafiyet olarak algılanmaktadır. Diğer yandan bir kısım medya birinci görevlerini grubumuz konusunda haber imal etmek ve bunları gündemde tutmak olarak görmekte, her gün kasıtlı ve yanıltıcı yayınlar yapmaktadır.

Yasal her türlü hak kullanılacak

Bu haberlerle ilgili olarak her türlü yasal hak kullanılacaktır. Yasal ve etik olmayan bu yönlendirmelerin bir hukuk devletinde amacına ulaşması mümkün değildir.