Doğan şirketler grubu yeniden yapılanıyor

Doğan şirketler grubu yeniden yapılanıyor
Doğan şirketler grubu yeniden yapılanıyor

Arzuhan Doğan Yalçındağ, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak.

Doğan Holding ve Doğan Yayın Holding yeniden yapılanıyor. Yeniden yapılanmanın 2010 yılının ilk altı ayı içinde tamamlanması hedefleniyor


DOĞAN Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Holding ve İştiraklerini geleceğe hazırlamak amacıyla, 2010 yılında yönetim kademelerinde ve organizasyonunda yeniden yapılanmaya gidilecektir. Açıklama aşağıdaki gibidir:
“Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş Yönetim Kurulu, istikrar içinde büyümek, mevcut iktisadi gücü ve konumunu korumak/geliştirmek, ülke sınırları dışına taşan yatırım faaliyetlerinde güçlü yabancı ortaklıklar tesis etmek amacıyla yeni bir yapılanmaya gitme kararı almıştır.
Kurumsal yapının güçlendirilmesi, holding ve iştirak yönetimlerinin etkinleştirilmesi, konsolide karlılığın ve performansın arttırılması amacını güden yeni yapı şu temel değişim unsurlarını içerecektir:
1. Doğan Holding ve Doğan Yayın Holding’in yönetim yapıları sadeleştirilerek (mevzuat ile zorunlu kılınan haller hariç) iki holding ortak bir profesyonel ekip tarafından yönetilecektir.
2. İştiraklerimiz faaliyet alanları itibariyle gruplandırılarak Holding'e raporlayan iş birimleri haline getirilecektir.
3. Aile bireyleri, Doğan Grubu şirketleri bünyesinde yürüttükleri icrai faaliyetleri önümüzdeki altı ay içinde profesyonel CEO’lara devrederek aynı şirketlerin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacaklardır. Ayrıca, yeni yapıda, yukarıdaki icrai olmayan görevlerine ilave olarak, Holding Yönetim Kurulu’nda yer alarak, birlikte, tüm grubun stratejik gelişmesinden, gelecek tasarımından ve konsolide performansından sorumlu olacaklardır.
4. Yeni dönemde, Doğan Şirketler Grubu Holding’in ve Doğan Yayın Holding’in Onursal Başkanlığını Aydın Doğan, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Arzuhan Doğan Yalçındağ üstlenecektir.
Yeniden yapılanmanın, Holding ve İştirak genel kurullarının ardından 2010 yılının ilk altı ayı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.” (dha)