Doğan Yayın Holding'ten iki açıklama

Doğan Yayın Holding, Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün yazıları ve konuya ilişkin basında yer alan haber ve yorumlara ilişkin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na bugün iki 'İçsel Bilgilere İlişkin Özel Durum Açıklama Formu' gönderdi

 

Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün yazılarına ilişkin ‘Açıklanacak Özel Durum’ başlıklı DYH-2009/32 sayılı yazıda şöyle denildi:

“Borsanız Başkanlığı’na dün iletilen ve Borsanızın 17.03.2009 tarihli Günlük Bülteninde de ilan edilen açıklamamızda, Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün Şirketimiz ile ilgili mal varlığı araştırmasını sürdürdüğü ifade edilmişti.

Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün konuya ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Şirketimize ait ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile Aracı Kurumlar nezdindeki ihraçcı/yatırım hesaplarında bulunan iştirak hisseleri üzerinde "ihtiyati tedbir" uygulanmasına başlanmıştır. Buna göre; iştiraklerimizden Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. sermayesinin %66,56’sını, Doğan Gazetecilik A.Ş. sermayesinin %70,76’sını ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. sermayesinin %44,89’unu temsil eden Şirketimize ait hisselerin bir başka kişiye devri mevcut durum itibariyle kısıtlanmıştır. Ancak söz konusu hisselere ait mali (kar payı) ve yönetimsel (genel kurulda oy kullanma) haklar Şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu; bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DYH'NİN İMKB'YE İKİNCİ YAZISI

Doğan Yayın Holding, yine İstabul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na, ihtiyati haciz sürecine dair basında yer alan haber ve yorumlara ilişkin ‘İçsel Bilgilere İlişkin Özel Durum Açıklama Formu’ gönderdi. ‘Açıklanacak Özel Durum’ başlıklı DYH-2009/33 sayılı bu yazıda da şöyle denildi:

“Bugün bazı yayın organlarında yer alan Şirketimiz ile ilgili haberlerde Doğan Grubu’nun tüm şirketleri ve yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri hakkında haciz işlemleri başlatıldığı anlamına gelecek şekilde, ‘...Yasa gereği, anonim şirketlerde vergi borcundan ortaklar da sorumlu tutuluyor. DYH’nin hissedarı olan grubun üst düzey yöneticilerinin şahsi mal varlıkları ve banka hesapları da haczedilebiliyor’ ifadelerine yer verilmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamakta olup, yalan ve yanıltıcıdır. Vergi Yasalarına göre; bir anonim şirketin vergi borcu nedeniyle, ortaklarının, iştiraklerinin ve bağlı şirketlerinin sorumlu tutulması kesinlikle mümkün bulunmamaktadır. Ancak, bir anonim şirketin vergi borcu nedeniyle haciz edilen kendi mal varlığı, vergi borcunu karşılamaya yetmediği takdirde ve sadece ilgili anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri (üst düzey yöneticilerin değil) ile sınırlı kalmak kaydıyla şahsi mal varlıklarına ihtiyati haciz uygulaması yoluna gidilebilir.

Daha önce kamuya açıklandığı üzere doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş.’nin sermayesinin %45,40’ını temsil eden hisse senetleri Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü’nce ‘Haciz Tutanağı’ düzenlenmek suretiyle, teslim alınmıştır. Teslim edilen bu hisse senetlerinin değeri, teminata verilen taşınmaz dahil toplam 1.089.450.000 TL olup, toplam olarak 914.820.334 TL olarak bildirilen kamu alacağını %19 fazlasıyla karşılayacak tutardadır. Doğan TV Holding A.Ş. hisse senetlerinin Vergi Dairesi’nce kabul edilmediği iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır.

Borsanız Başkanlığı’na dün iletilen ve Borsanızın 17.03.2009 tarihli Günlük Bülteninde de ilan edilen açıklamamızda, Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün Şirketimiz ile ilgili mal varlığı araştırmasını sürdürdüğü ifade edilmiştir. Bu araştırma sonunda tespit edilen mal varlıklarının borcu karşılamaya yeterli olduğunun tespiti halinde şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin şahsi mal varlıkları üzerinde işlem yapılması söz konusu olmayacaktır.

Mal varlığı araştırması kapsamında, mevzuat gereğince ilgili tüm kuruluşlara, bankalara ve bugünkü açıklamada belirtildiği gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu ile Aracı Kurumlara, kendilerinde kayıtlı bulunan mevcutların bildirilmesinin ve bloke edilmesinin istenildiği öğrenilmiştir. Bunu takiben yapılacak değerleme çalışması sonucunda tespit edilen varlıkların ne kadarının haczi gerektiğinin kararı 6183 sayılı kanunun hükümlerine göre verileceği düşünülmektedir.

Şirketimiz iştirakleri, ortakları ve Doğan Grubu’na bağlı diğer şirketler hakkında söz konusu vergi borcu sebebiyle herhangi bir işlem başlatılması hukuken mümkün olmayıp, bunun aksine yanlış ve yanıltıcı mahiyetteki haberlerin, tüm Doğan Grubu Şirketlerinin İMKB’de işlem tahtalarının kapalı kalmasına sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır. Bu durum tüm yatırımcılarımızı mağdur etmiştir. Söz konusu yalan ve yanlış içerikteki haberler nedeniyle ilgili yayın kuruluşları hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu’nun md.47-A/3 gereğince suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu; bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.