Doktora yine zorunlu hizmet

Meclis'te dün kasbul edilen yasayla doktorlara 300 ile 600 gün arasında zorunlu hizmet geldi. İl sağlık müdürleriyle başhekimlerin özel muayenehane açmaları da artık yasak.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Hükümetin 2003 yılında kaldırdığı 'doktorlara zorunlu hizmet' uygulaması yeniden geldi. Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) eylemler ile protesto ettiği yasaya, CHP'nin itirazına rağmen Meclis'ten onay çıktı. Doktorlara 300 ile 600 gün arasında zorunlu hizmet öngören yasa ile il sağlık müdürleri ile başhekimlerin özel muayenehane açmaları da yasaklanıyor. Yasa ile gelen düzenlemeler şöyle:

  • İlgili mevzuata göre, yurtiçi ve dışında eğitimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dalda uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile mecburi hizmet yapacak.
  • Mecburi hizmet süresi Devlet Planlama Teştilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ilçelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması'na göre kademelendirilecek. Hizmet süresi 300-500 gün arası olacak.
  • Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) veya yurtdışında kendi nam ve hesabına okuyarak devletten öğrenci dövizi almadan tıp, tıpta uzmanlık veya yan dal uzmanlık öğrenimlerini tamamlayanlar devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi olmayacak. Ancak; bu yükümlülük, TSK'da iki yıl görev yapmadan ayrılanlara da uygulanacak.
    Yükümlülük süresi uzatılacak
  • Tıp fakültesi dekanlıklarının mezun olan veya uzmanlık, yan dal uzmanlıklarını tamamlayan tabiplerin isimlerini, 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı'na bildirmesi gerekecek. En geç iki ay içinde yükümlülükle ilgili süreç, internetten ilan edilecek. Görev yerine gitmeyen doktorun, geçirdiği her gün yükümlülük süresine eklenecek.
  • Yasayla il sağlık müdürleri ve başhekimlerin özel muayenehane açmaları yasaklanıyor. Halen özel muayenehanesi olan doktorlara üç aylık süre tanınıyor.
    Şoförlere de nöbet ücreti
  • Doktorların yanı sıra teknisyen, idari memur, şoför gibi personele de nöbet ücreti ödenmesi için düzenleme getiriliyor. Ancak bu şekilde ödenecek nöbet ücreti, ayda en fazla 120 saat olacak.