Doktorlar eylemde: AKP sağlığa zararlıdır

Başkent sokaklarında dün, AKP'nin sağlık politikasını protesto eden doktorlar ve sağlık çalışanları vardı. 'Beyaz eylem'de buluşan doktorlar ve sağlık çalışanları, 'AKP sağlıga zararlıdır" diye sloganlar attı ve 'Herkese eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti' istedi.

ANKARA - Başkent sokaklarında dün, AKP'nin sağlık politikasını protesto eden doktorlar ve sağlık çalışanları vardı. 'Beyaz eylem'de buluşan doktorlar ve sağlık çalışanları, 'AKP sağlıga zararlıdır" diye sloganlar attı ve 'Herkese eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti' istedi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Dev-Sağlık-İş Sendikası'nın öncülüğündeki beyaz eylem, Ankara Garı önünde başladı. Sabah gar önünde toplanan sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı'nın da bulunduğu Sıhhiye Meydanı'na yürüdü. Eyleme, Eczacı Odaları Birliği, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Türk Hemşireler Derneği, ÖDP, SDP ve Emek Partisi destek verdi. CHP'nin iki, Anavatan Partisi'nin de bir milletvekili eylemdeydi. Destekçiler arasında atık kâğıt işçileri ve anarşistler de vardı.
Sıhhiye Meydanı'nı dolduran eylemciler, 'Sağlık haktır satılamaz' ve 'Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası (SGGSS) Yasası geri çekilsin' sloganlı döviz ve pankartlar taşıdı. Herkese eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti isteyen sağlıkçılar 'AKP sağlığa zararlıdır' sloganı da attı. Mitingde konuşan TTB Genel Başkanı Gencay Gürsoy, sağlık hakkının tekelci güçlerce gasp edildiğini, AKP'nin de buna taşeronluk yaptığını savundu. SGGSS Yasası'yla AKP'nin vazgeçtiği Türkiye'de yabancı hekimlerin çalışmasını öngören düzenlemeyi eleştiren Gürsoy, "AKP'nin sağlıkta dönüşüm projesi çöktü. Bu işten vazgeçilmeli" dedi.