Doktorlara 'Niye yaşattın' soruşturması

Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Gezi Parkı eylemlerinde yaralananları tedavi eden gönüllü sağlıkçılar hakkında inceleme başlattı.
Sağlık Bakanlığı Baş Denetçisi İzzet Taşçı tarafından, İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na gönderilen inceleme yazısında “Tıbbi müdahale ve ‘gönüllü revir’ işlemleri için neden Sağlık Bakanlığı’ndan izin almadınız?” gibi sorular yöneltildi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da doktorlara soruşturmayı şu sözlerle savundu: “Sağlık hizmeti sunma mekânları bellidir. Yasadışı veya izin dışı uygulamalar yapıldığında savcılık gereğini yapar. Mesai saatinde, mesaisini bırakıp bir başka yere gittiyse tabii ki soruşturma yapılır.”
Türk Tabipleri Birliği ise TCK’nın 98. maddesi gereğince yaralılara yardımın değil, yardım etmemenin suç olduğunu vurguladı. İstanbul Tabip Odası’ndan da “Soruşturma açanları Hipokrat’a havale ediyoruz” tepkisi geldi.