Domuz gribi eylemi

İSTANBUL - İstanbul Tabip Odası, KESK ve DİSK üyelerinin de aralarında bulunduğu bir grup, hükümetin domuz gribi salgınına karşı politikalarını İstanbul Valiliği önünde eylem yaparak eleştirdi. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen, “Okulları tatil etmek, sadece bir gün ilaçlamak gibi önlemler dışında önlemler görmüyoruz. Bizim başlıca önerilerimiz, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları eşgüdümlü bir çalışmayla bir acil durum planı hazırlanmalı,öğretmenlere sağlık çalışanlarına bilgi verilmelidir” dedi. (Radikal)