'Doping vermeyeceğime şerefim üzerine...'

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri, geleceğin masörleri olarak 'masör yemini' etti.

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri, geleceğin masörleri olarak 'masör yemini' etti.
Öğrencilerin, çıplak vücuduyla masaya uzanan iki arkadaşlarının üzerine ellerini koyarak ettikleri yeminde masörlük sanatıyla ilgili öğrendikleri bilgileri en iyi şekilde uygulayacaklarını söylediler.
Olup bitenleri sır olarak saklayacaklar
Yemin özetle şöyle: "Milliyet, ırk, din, mezhep, siyasi kanaat, cinsiyet, zenginlik-fakirlik farkı gözetmeksizin, kadın-erkek ayrımı yapmadan karşımdakinin kendi isteği ile de olsa vücudunu kötüye kullanmaktan kaçınacağım. Etrafımda olup bitenleri, görüp işittiklerimi, sır olarak saklayacağım. Doping isteyenlere onu vermeyeceğim gibi, böyle bir hareket tarzını da tasvip etmeyeceğim. Yüce Allah'ın huzurunda, hayatımı, sanatımı tertemiz koruyacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."