DP: Meslek liseleri iki katına çıkacak

Demokrat Parti'nin eğitim alanındaki önceliklerinin başında okulöncesi eğitimi gelişmiş ülkeler seviyesinde yaygınlaştırmak geliyor.

ANKARA - Demokrat Parti'nin eğitim alanındaki önceliklerinin başında okulöncesi eğitimi gelişmiş ülkeler seviyesinde yaygınlaştırmak geliyor. DP seçim bildirgesinde şu taahhütlerde bulunuluyor: "Demokrat Parti, meslek liselerinin oranını iki katına çıkarmak suretiyle, üniversitelerimiz önündeki yığılmanın önüne geçecek. Her ilde en az bir tane Bilim ve Teknoloji Meslek Lisesi açacağız. DP iktidarında YÖK, üniversiteler arası eşgüdümü sağlayan ve üniversitelerimizde bilimsel ve çağdaş eğitimin yapılmasının kriterlerini tespit eden bir kurula dönüştürülecek. Bunun dışındaki bütün konular açısından, üniversitelerimiz en üst düzeyde özerkliğe kavuşturulacak. Objektif kriterlere göre yoksulluk sınırının altında olan öğrencilerin üniversite harçlarından muaf tutulmalarını sağlayacağız. Hiçbir çağdaş ülkede, üniversite kapıları kıyafetlerinden dolayı toplumun bir kesimine kapatılmamaktadır. Türkiye'deki uygulamanın dünyanın hiçbir çağdaş ülkesinde örneği yoktur. DP iktidarında, 'hizmet alan' hiç kimsenin kıyafetine devlet eliyle müdahale edilmeyecek."