Dr. Haldun Özen anılıyor

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Harita Kadastro Mühendisleri Odası ve Dil Derneği, iki yıl önce kaybettikleri kurucuları Dr. Haldun Özen'i anıyor.

ANKARA - Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Harita Kadastro Mühendisleri Odası ve Dil Derneği, iki yıl önce kaybettikleri kurucuları Dr. Haldun
Özen'i anıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İmar İskân Bakanlığı gibi kurumlarda çalışan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Özen iki yıl önce ölmüştü. 12 Eylül'ün akademik mağdurlarıyla yakından ilgilenen Özen, 'Entelektüelin Dramı-12 Eylül Cadı Kazanı' adlı eseri yazdı. Özen için yarın ilk tören kabri başında yapılacak. Program çerçevesinde Petrol İş Sendikası Salonu'nda
'Aydınlanmanın Gülen Yüzü Haldun Özen' başlıklı panel düzenlenecek.