DTK yerine 'Ulusal Meclis' geliyor

DTK yerine 'Ulusal Meclis' geliyor
DTK yerine 'Ulusal Meclis' geliyor
Diyarbakır'da iki gün süren konferansta 'Kürt sorununun çözülmesi için Kürdistan'a statü tanınması' görüşü benimsendi.
Haber: RİFAT BAŞARAN - rifat.basaran@radikal.com.tr / Arşivi

‘Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı’nın sonuç bildirgesinde, ‘Kürt sorununun çözülmesi için Kürdistan’a statü tanınması’ görüşü benimsendi. Konferans katılımcıları, ‘ulusal birlik’ konusunda görüş birliğine varırken, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yerine de ‘Ulusal Meclis’ oluşturulması istendi.
İki gün süren ‘Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı’nda DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, yeni bir komite oluşturmaya çalıştıklarını belirterek ‘meclisleşmeye gideceklerini’ söyledi. Konferansta temsil edilen bazı katılımcılar ‘ulusal birliğe evet’ derken, PKK ile nasıl bir hukuk oluşturulacağını sordu. Türk ise “Kürt toplumu bunları tartışacak, zaman içinde gerekli çalışmalar yapılacak” dedi. Konferans bildirisinde de sözü edilen komite şöyle ifade edildi: “Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı’nın iradesini temsil edecek ‘Birlik ve Çözüm Komitesi’ oluşturma kararı verilmiştir. Bu mekanizma, yeni katılımlara açık bir şekilde konferansın aldığı tüm kararları takip etme, uygulama ve ihtiyaç duyduğu alanlarda komisyonlar kurma ve daha sonraki dönemlerde konferansı yeniden toplama iradesine sahiptir. Bu komite demokratik müzakare sürecinin etkili organı olma misyonuyla çalışmalarını yürütür.”
Konferansın, aynı isimle bölgedeki değişik illerde devam etmesi görüşü de tartışıldı. Erbil’de gerçekleştirilen son konferansa kadar Şırnak, Van, Hakkâri gibi illerde yeni konferanslar yapılabilecek. Ankara ’da ilk yapılan konferansta öne çıkan Öcalan tartışması, Diyarbakır’daki konferansta da yaşandı. Öcalan’ın ‘Kürt halk önderi’ olarak tanımlanmasına karşı çıkılması üzerine bildiride ‘Sayın’ ifadesine yer verildi. İmralı görüşmeleri de masaya yatırıldı.

Terör listesinden çıkarılsın

Bildiride, Öcalan’ın çözüm süreciyle ilgili çalışmalarını daha sağlıklı yürütmesi için ‘özgürlüğü’ talep edilerek, “Müzakere sürecini sağlıklı ve güvenli bir biçimde sürdürülmesi için demokratik çözüm sürecininin başat aktörü Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünü talep eder” ifadesine yer verildi. Ayrıca, tüm uluslararası örgüt ve devletlerden PKK’nın terör listesinden çıkarılması istendi. Erbil’de planlanan ‘ulusal konferansın’ toplanmasının yaşamsal önemde olduğunun vurgulandığı konferansta, Kürt sorununu çözümüne yönelik tartışmalarda, ‘özerklik, federasyon ve bağımsızlık’ görüşleri öne çıktı. Ortak bir nokta bulunamadı. Bunun üzerine bildiride, “Kürdistan halklarının kendi tercihleriyle statülerini belirleme hakkına sahip olduğunu, Kürdistan halklarının kendi kaderini tayin hakkının sadece Kürdistan halkının kararına ve onayına bırakılması konferansımızda ortaklaşılan bir ilkedir” denildi.

Demokratik bir anayasa

Uzun süren tartışmaların ardından ortaya çıkan bildiride yer verilen bazı ifadeler şöyle:
Kürt hareketi sorunun barışçıl ve demokratik çözümü için samimi ve ciddi adımlar atmıştır. Hükümetin aynı ciddiyetle ve samimiyetle adımlar atması gerektiğini ifade etmiştir.
Delegasyonumuz, bu aşamada, hükümetin hâlâ kullanmakta olduğu dil ve üslup, yeni karakol yapımları, koruculuğa yeni kadroların açılması ve askeri hareketlilik gibi uygulamalardan kaygı duymaktadır.
Delegasyonumuz, çağdaş demokratik bir anayasa yapılmasını talep eder.
İçerisinde siyasetin-sivil toplum örgütlerinin-yerel yönetimlerin ve farklı grupların da olduğu bir mekanizma kurularak, kamu kaynaklarının pozitif ayrımcılık ilkesi temelinde Kürdistan’a aktarılmasının sağlanması gerektiğini önemle vurgular.
Başta hasta ve çocuk tutsaklar olmak üzere cezaevlerindeki tüm siyasi tutsakların serbest bırakılması için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Konferansımız kadına yönelik her türlü saldırının karşısında olduğunu ilan eder.

‘TARİHİ KARARLARA ULAŞTIK’

Konferansın sonuç bildirgesi Türkçe ve Kürtçe olarak okundu. Sonuç bildirgesini açıklayan DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, konferansın Kürdistan ve tüm bölgenin özgür geleceği için anlamlı bir adım atarak tarihi kararlara ulaştığını belirtti.