DTP belgeyi BM'ye kadar götürecek

ANKARA - DTP, ‘İrticayla  Mücadele Eylem Planı’ ile Bilgi Destek Planı’nı hazırlayanlar ve hazırlanmasını emredenler hakkında ‘hedef gösterildikleri’ gerekçesiyle İstanbul ve Diyarbakır’da savcılıklara başvurdu.  
Suç duyurusuyla ilgili basın toplantısı yapan DTP Hukuk Komisyonu Başkanı Hasip Kaplan, sözkonusu belgelerde DTP’yi açıkça hedef alan ifadelere yer verildiğine dikkat çekti. Siyasi partilerin Anayasa hükümleri uyarınca sadece Anayasa Mahkemesi tarafından denetime tabi tutulacağını ve TCK’da hükümete, Meclis’e, demokratik düzene karşı eylemlerin ağır ceza ile müeyyide altına alındığını anımsatan Kaplan’ın verdiği bilgiye göre 51 Avukat İstanbul’da DTP Eşbaşkanı Ahmet Türk, DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk ve Kaplan’ın müşteki olduğu suç duyurusu dosyasını sunarken, 53 avukat da Diyarbakır’da DTP MYK Meral Beştaş Tanış, PM Üyesi Fethi Gümüş ve Diyarbakır İl Başkanı Fırat Anlı adına başvurdu.
Kaplan, “İç hukuktan sonuç alamadığımız takdirde öncelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracağız. Aynı zamanda Türkiye’nin imzaladığı ve onayladığı BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Ekonomik Sosyal Sözleşme uyarınca da BM İnsan Hakları Komisyonu’na başvurarak bir ilki gerçekleştireceğiz” dedi.
Hasip Kaplan hükümete de seslenerek, “Onlar da bizim gibi yargıya gitmelidir” diye konuştu. (Radikal)