Dünya Basın Konseyleri'nden cezaya tepki

İSTANBUL - Dünya Basın Konseyleri Birliği (World Association of Press Councils), Maliye’nin Doğan Yayın Holding’e 826 milyon TL vergi cezası kesmesini protesto etti. Basın Konseyi’nden dün yapılan açıklamada Dünya Basın Konseyleri Birliği Genel Sekreteri Chris Conybeare’nin konuya ilişkin sözlerine yer verildi.
Dünya Basın Konseyleri Birliği de Doğan Medya Grubu’na verilen 490 milyon dolar tutarındaki vergi cezasını protesto etti” ifadesi yer alan Basın Konseyi açıklamasında, Dünya Basın Konseyleri Birliği Genel Sekreteri Chris Conybeare’nin tepkisi şöyle aktarıldı:
“Para cezasının haklı olup olmadığından kuşku duyan Uluslararası Basın Enstitüsü ve öteki uluslararası kuruluşları destekliyoruz. Başbakan Erdoğan’ın medya organlarını kamuoyu önünde azarlama kampanyasıyla birlikte gelen bu büyüklükteki vergi cezasının aslında medyayı boğma teşebbüsü olduğu aşikârdır. Bu meselenin tam bir şeffaflık içinde ve süratle sonuçlandırılması son derece önemlidir. Geciken adalet, adaletin inkârıdır ve iletişim (ifade) özgürlüğünü tehlikeye atar. Dünya Basın Konseyleri Birliği, aşırı büyüklükteki para cezaları hükümetler tarafından genellikle eleştirileri önlemek amacıyla uygulandığı için bu konuyla ilgilenmektedir. Türk halkı her çeşit görüşü ifade etme hakkına sahiptir. Hükümetin açıkça eleştirilmesi, kamuoyunun ilgi duyduğu konuların aydınlatılmasını sağlar.”
Chris Conybeare, Dünya Basın Konseyleri Birliği’nin, gazeteciliğin daha yüksek etik standartlara taşınmasına ve tüm bireylerin özgürce iletişimde bulunma hakkına kendisini adamış bir kuruluş olduğunu da kaydetti. (Radikal)