Dünyayı kurtarmak için beş yıl kaldı

Önümüzdeki 50 yıl içinde dünyanın enerji ihtiyacının iki katına çıkacağını vurgulayan Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) uyardı: "Küresel ısınmayla ilgili kilit öneme sahip kararları almak için önümüzde sadece beş yılımız kaldı."

CENEVRE - Önümüzdeki 50 yıl içinde dünyanın enerji ihtiyacının iki katına çıkacağını vurgulayan Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) uyardı: "Küresel ısınmayla ilgili kilit öneme sahip kararları almak için önümüzde sadece beş yılımız kaldı."
WWF'nin hazırladığı raporda eğer bu yapılmazsa dünyanın insan ömründen kısa bir süre içinde 'son derece kritik bir ısınma sürecine' gireceği ve bunun küresel ekonomi üzerinde yıkıcı etkileri olacağı vurgulandı.
WWF'nin genel direktörü James Leape, "Hükümetlerin ve liderlerin önündeki en önemli problem şu: Hızla artan karbondioksit oranlarını gelişmemizle ve hayat kalitemizle çelişmeden nasıl kontrol altına alabiliriz? Gezegene değişim tohumlarını atmak için önümüzde sadece beş yıllık süremiz kaldı" dedi.
'Nükleer iyi bir alternatif değil'
WWF'nin 'İklim Çözümleri' raporunda hedef, 2050 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını yüzde 50 oranında düşürerek küresel ısı artışını 2 dereceyle sınırlı tutabilmek.
Raporda bunun enerji tasarrufu, alternatif enerji ve bilinen teknolojilerle başarılabileceği savunuluyor. Bunun için önerilen çözüm yöntemleri arasındaysa, ormanların yüzölçümünün azaltılması bir yana daha da genişletilmesi, rüzgâr ve güneş gibi alternatif enerji kaynaklarının etkin kullanımı, kömürlü termik santralların yerine doğalgaz santrallarının kurulması gibi çözümler yer alıyor. WWF, karbon emisyonu sıfır olduğu halde, radyoaktif kirlilik riski nedeniyle nükleer santralları önermiyor. 'İklim Çözümleri: WWF'nin 2050 Yılı Vizyonu' adlı rapor, 100 bilim adamı ve uzmanın katılımıyla hazırlandı.