Durmuş'a bu yakışır

Yönetmelik değişti
Sağlık Bakanlığı, Sağlık Meslek Liseleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği'ni güncelleştirdi. Bakanlık eski yönetmelikte yer alan "Başkasının namusuna tecavüz etmek veya iffetsizliği sabit olmak" hükmünü
"Fuhuş yapmak ya da cinsel ilişkiye girmiş olduğu tespit edilmiş olmak" şeklinde değiştirdi.
Bekâret araştırması
Durmuş'un hazırlattığı yönetmeliğe göre 'yapılacak araştırmalar' sonucu cinsel ilişkiye girdiği saptanan öğrenciler
okuldan atılacak ve diğer bakanlıklara bağlı örgün öğretim kurumlarına giremeyecek. Öğrencilerin itiraz hakkı da yok.

ANKARA - Sağlık meslek liselerini yeniden açan Sağlık Bakanı Osman Durmuş, öğrencilere
'bekâret zorunluluğu' getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği'ndeki
'iffetsizliği tespit edilmiş olmak' hükmü tartışılırken, Sağlık Bakanlığı, sağlık meslek lisesi öğrencilerinden 'cinsel
ilişkiye girdiği belirlenenlere' örgün eğitim dışına çıkarma cezası verecek.
Sağlık Bakanlığı, sağlık meslek liselerinin yeniden açılması ardından, 1979'da yayımlanan Sağlık Meslek Liseleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği'ni de yeniden düzenledi.
Öğrencilere 'uyarma, kınama, mahrumiyet, okuldan kısa süreli uzaklaştırma,
okuldan tasdiknameyle uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma' olmak üzere, altı tür disiplin cezası verilebilecek.
Yönetmelikle ahlak dışı davranışlarda bulunan, gidilmesinin sakıncalı olduğu yerlere gittiği duyulan öğrenciler okuldan atılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Disiplin Yönetmeliği'ndeki 'İffetsizliği tespit edilmiş olmak, herhangi bir kimsenin iffet ve namusuna tecavüz etmek' hükmü bile tartışma yaratırken, Sağlık Bakanlığı iffet konusunda daha da ileriye gitti.
İtiraz hakkı yok
Bakanlık, eski yönetmelikteki
'Arkadaşlarının ya da bir başkasının iffet ve namusuna tecavüz etmek ya da iffetsizliği sabit olmak' hükmünü, 'Fuhuş yapmak ya da cinsel ilişkiye girmiş olduğu tespit edilmiş olmak' diye değiştirirken, bu hüküm doğrultusunda cinsel ilişkiye girdiği belirlenen öğrencilere 'örgün eğitim dışına çıkarma' cezası verilecek. Fuhuş yaptığı ya da cinsel ilişkiye girdiği 'yapılacak araştırmalar' sonucu tespit edilen öğrenciler, okuldan atılacak ve diğer bakanlıklara bağlı örgün öğretim kurumlarına da gidemeyecek.
Okuldan kısa veya tasdikname ile uzaklaştırma
gibi disiplin cezalarına itiraz hakkı bulunurken, örgün eğitim dışına çıkarma cezasına itiraz edilemeyecek. (anka)