'Düşünce'nin sınırı genişledi

Yargıtay, türban yasağına 'din düşmanlığı terörü' diyen Mehmet Şevki Eygi'nin 312. maddeden mahkûmiyetini bozdu: Şiddeti özendirmiyor, suç yok.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Yargıtay 8. Ceza Dairesi, düşünce özgürlüğünün sınırlarını biraz daha genişletti ve yazar Mehmet Şevki Eygi'ye türban yasağını eleştiren yazısı nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddeden verilen hapis cezasını ikiye karşı üç oyla bozdu.
Söz konusu dava kaldırılan İstanbul 6 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM) görülmüştü. Milli Gazete yazarı Mehmet Şevki Eygi, türban yasağını
eleştirdiği, 'Din Düşmanlığı Terörü' başlıklı yazısıyla halkın bir kesimini açıkça suç işlemeye kışkırttığı' gerekçesiyle, gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü Selami Çalışkan ile birlikte TCK'nın 312/2 fıkrası uyarınca 20 ay hapis cezası almıştı. Karar, temyiz edilmiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, DGM'nin ceza kararının yerinde olduğu gerekçesiyle onanmasını istemişti. Davanın temyiz incelemesi, 8. Ceza Dairesi'nde yoğun bir tartışmanın ardından tamamlandı.
Daireden, yazar Eygi'ye iyi haber geldi. Beş üyeli Daire, çoğunluğu oluşturan üç üyenin oyuyla DGM'nin ceza kararını bozdu. Kararda, öncelikle sanık Eygi'nin yazısında, 'milletin dinine ve manevi değerlerine saldırmanın hoş karşılanmayacağı, bu tür değerlere karşı gelenlerin halk yığınlarını devletten soğutmak ve ülkenin temellerini dinamitleyip ülkeyi çökertmek isteyenler olduğunu belirttiği' anımsatıldı.
'Sanıklar beraat etmeli'
Söz konusu yazının, 312/2 fıkrasındaki suç tipine uymadığı, dolayısıyla sanıklara ceza verilemeyeceği belirtilen karar şu şekilde gerekçelendirildi: "Yazı içeriği itibarıyla nefret saçan, şiddete davet eden ya da şiddet kullanmayı özendiren ifadeler taşımayıp bu nedenle kamu düzeni için tehlikeli olabilecek nitelikte bulunmadığı ve yazıda sarf edilen hakaretamiz sözlerin belirli kişi ya da kişilere yönlendirilmiş olmadığı da göz önüne alınarak unsurları oluşmayan suçtan sanıkların beraatına karar verilmesi gerekir."
Eygi ve Çalışkan, cezaları onansaydı tutuklanacak, cezalarının sekiz ayını hapishanede geçirecekti. Şimdi, Yargıtay Başsavcılığı'nın bozma gerekçelerine katılması halinde, sanıklar yeniden yargılanacak. Başsavcılığın itirazı halinde dosya Ceza Genel Kurulu'na gidecek.
Dairenin üyeleri Hamdi Yaver Aktan ve Ali Erol Özgenç ise karara karşı oy kullandı. Bu üyeler, başkalarını küçük düşürücü, incitici, aşağılayıcı ve saldırgan ifadeler kullanıldığında ayrıca şiddete teşvik edici ifadelere gerek bulunmadığını ileri sürdü.