Düşünceye ceza

İstanbul DGM'nin 'düşünceye beraat' kararı Yargıtay' dan döndü.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - İstanbul DGM'nin 'düşünceye beraat' kararı Yargıtay' dan döndü. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 'Düşünceye Özgürlük-2000' kitapçığına imza atan 15 aydınla ilgili beraat kararını bozdu.
Daire, kitapçıkta TMY 8. maddesindeki bölücülük propagandası, TCK 169. maddesindeki yasadışı örgüt propagandası ve TCK 312. maddedeki halkı suç işlemeye kışkırtmak suçlarını içeren yazılara yer verilmesinin suç olduğunu, 15 sanığın bu suç konusu yazıları yayımlatan sıfatıyla cezalandırılmasını istedi.
Kimler imza attı?
Kitapçığa yayıncı olarak imza koyan Sadık Taşdöğen, Cengiz Bektaş, Mehmet Şanar Yurdatapan, Yılmaz Ensaroğlu, Siyami Erdem, Vahdettin Karabay, İbrahim Ömer Madra, Etyen Mahçupyan, Ayşe Lale Mansur, Mehmet Atilla Maraş, Hüseyin Ali Nesin, Zuhal Bilginer, Hüsnü Öndül, Yavuz Önen, Erdal Öz ve Salim Uslu hakkında üç ayrı suçlamayla İstanbul 5 No'lu DGM'de dava açılmıştı. DGM, TCK 169, TMY 8 ve TCK 312. maddeye muhalefetle suçlanan bu kişiler hakkında beraat kararı vermiş, DGM Başsavcılığı kararı temyiz etmişti. Sadece Taşdöğen'in beraatini onaylayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, oybirliğiyle bozduğu davanın gerekçesinde şunları belirtti:
'Bölücülük yapılmıştır'
"Yazılarda TCK'nın 169. maddesi kapsamında silahlı çete niteliğindeki örgüt propagandası yapıldığı, bir kısım yazıların TCK' nın 312/2. maddesi kapsamında halkı
ırk, din ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik suçunun unsurlarını taşıdığı, bir kısım yazıların ise TMY'nin
8. maddesi kapsamında devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan yazılı propaganda suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır. Sanıkların yayınlatan sıfatıyla ceza sorumlulukları bulunduğu için beraat kararını bozmayı gerektirmiştir."
Kitaba imza atan 16 FP milletvekilinin de etkileneceği Yargıtay kararına mahkeme de uyarsa 10 yıla kadar hapis verilebilecek.