Duvardaki Türkiye

Kendini ifade edemeyen, duygularını bastıran, yaşadıklarını bilinçaltında saklayan insanlar, bu baskıdan kurtulmak için çeşitli yollara başvuruyor.
Haber: ULAŞ YILDIZ / Arşivi

İSTANBUL - Kendini ifade edemeyen, duygularını bastıran, yaşadıklarını bilinçaltında saklayan insanlar, bu baskıdan kurtulmak için çeşitli yollara başvuruyor. Cam-çerçeve indirmek, bağırmak, içki içmek ve kumar gibi alışkanlıkların yanı sıra bir başka deşarj yolu da yazıp çizmek. Bu durumda gidilecek en uygun yer ise tuvaletler.
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mücahit Dilekmen, Erzurum merkezindeki lise, üniversite ve yurtlar ile halk tuvaletlerinde kapı arkaları ya da duvarlardaki yazı ve çizimleri araştırdı.
Öğüt veren de var
Araştırma, Türk insanının tuvalete yansıyan görüntüsünü ortaya koydu. Tuvalet yazılarında
yüzde 36.02 ile cinsellik ilk sırayı alırken, siyasi yazılar yüzde 16.13 ile ikinci, saldırganlık ise yüzde 14.78 ile üçüncü sırada. Diğer yazı alanlarının yüzde 11.29'u sevgi-aşk, yüzde 8.33'ü memleket adı, yüzde 3.49'u kin ve nefret, yüzde 3.09'u öğüt, yüzde 2.82'si karamsarlık, yüzde 2.02'si de spor ve din-ahlak üzerine.
Yazıların içeriği, tuvaletten tuvalete de değişiyor. Lise ve halk tuvaletlerinde cinsel içerikli yazılar, üniversiteye oranla daha fazla. Lise tuvaletlerinde yazıların yüzde 32.4'ü cinsel, yüzde 19.88'i saldırganlık, yüzde 18.63'ü ise okuyanlara sevgi mesajları iletiyor.
Yrd. Doç. Dr. Dilekmen, cinsel içerikli yazıların liselerde fazla çıkmasının nedenini, gençlerin ergenlik döneminde oluşu ve cinsellik konusunda kendilerini yeterince ifade edememelerine bağlıyor.
Araştırmada, cinsellik içerikli yazılar yüzde 48.11 ile halk tuvaletlerinde de ilk sırada. İkinci sırayı yüzde 20.54 ile memleket isimleri, üçüncü sırayı yüzde 11.35 ile siyasi içerikli yazılar alırken,
öğüt niteliğindeki yazılar da az değil. Halk tuvaletlerinde cinsel içerikli mesajların ilk sırada yer almasını, Türk toplumunda cinselliğin tabu olarak kabul edilmesine bağlayan Dilekmen, bunun sonucu olarak insanların bu alandaki gereksinimini yeterince karşılayamadığı için bu tavrı benimsediğini belirtti. Dilekmen, memleket
içerikli yazıların çok olduğu halk tuvaletlerinin, tatil günlerinde askerlerin sıkça uğradığı yerler olduğuna dikkat çekti. Dilekmen, "Yazılarda şafak ve teskere gibi ifadelerin kullanılması bunu doğruluyor. Halk tuvaletlerindeki bu yazılar, halkın eğitim seviyesinin düşük olduğunun da göstergesi" dedi.
Yeni boyandı da!
Atatürk Üniversitesi' ndeki araştırmada ise toplam 152 tuvalet yazısıyla karşılaşıldı.
Bunların 62'si fen-edebiyat fakültesinde, 55'i eğitim fakültesinde, 24'ü meslek yüksekokulu tuvaletlerinde. Atatürk Üniversitesi'nin ilahiyat, güzel sanatlar fakülteleri ile hemşirelik yüksekokulu tuvaletlerinde yazıya rastlanılmazken, bunun nedeni, tuvaletlerin yeni boyanmış olması olarak açıklandı. Fen-edebiyat fakültesindeki
yazıların yüzde 35'ini siyasi içerikli yazılar oluştururken, saldırganlıkla ilgili yazıların oranı yüzde 16.13, cinsellik içeren yazıların oranı ise yüzde 11.29.
Üniversitelerde siyasi yazıların lise ve halk tuvaletlerine oranla daha fazla olmasının, üniversite öğrencilerinin memleket sorunlarına yönelik düşünce üretmesinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Dilekmen, "Ancak bunu uygun zeminlerde yeterince ifade edemedikleri için, tuvaletlere yansıtıyorlar" dedi.
Kızlarla erkekler eşit gibi
Cinsel içerikli yazılar, kız ve erkek yurtlarında da yine ilk sırada. Yazıların oranı kız yurtlarında yüzde 30.53 iken, erkek yurtlarındaki oranı yüzde 35.76. Siyasi yazılarla kız yurtlarında yüzde 20, erkek yurtlarında yüzde 17.88 oranında karşılaşılırken, kız yurtlarında memleket isimlerinin erkek yurduna oranla fazla olmasını Dilekmen, kızların evini daha çok özlediği, aile bağlarının daha sıkı olması şeklinde yorumladı.
Tuvaletler amaç dışı
Kızlarda ve erkeklerde cinselliğin ilk sırayı almasını, her iki grubun da cinsel olarak doyumsuz olmasına bağlayan Dilekmen şöyle konuştu: "Tuvaletlerdeki yazılar, insanların kendini yeterince ifade edemediğini düşündürmekte. Başta halk ve lise tuvaletleri olmak üzere üniversitelerde dahi tuvaletler yazı, resim ve şekil yoluyla adeta bir doyum sağlama, ruhsal boşalım ve bir mesaj alışveriş yeri olarak kullanılıyor."