DUVARLARIN DİLİ OLSA

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta içinde Makedonya Başbakanı Vlado Buçkovski'yi ağırladı. Başbakanların ikili görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşmelere geçildi...

'Cep' icat oldu mertlik bozuldu
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta içinde Makedonya Başbakanı Vlado Buçkovski'yi ağırladı. Başbakanların ikili görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşmelere geçildi ve iki ülke arasındaki ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanlardaki 'derin mevzulara' girildi.
Buçkovski, Türkiye'den Yunanistan'la aralarındaki 'isim sorunu'nu aşmak
üzere yardım talep ederken, Erdoğan da Makedonya'daki ders kitaplarında Türkleri hakir gören ifadelerin düzeltilmesini istiyordu... O anda
bir cep telefonu çalmaya başladı. Erdoğan da, Buçkovski de sustu ve heyetteki herkes bakışlarını sesin duyulduğu yöne kaydırdı. Ancak cep telefonu çalan heyet üyesi tedbirli davranmıştı; telefon çalar çalmaz, yanıt vermek yerine kapatmıştı. Bakışların yöneldiği taraftaki hiç kimse üstüne alınmadı.
Ancak bakışlar yeni bir sesle başka yöne kaydı. Erdoğan, ünlü şair ve isyancı Köroğlu'nun sözlerinden esinlerek yüksek sesle, "Cep telefonu icat oldu, mertlik bozuldu" demiş ve Buçkovski dahil heyet üyelerinin bakışlarını üstüne çekmişti. Erdoğan'ın esprisi tercümanlara da yeniden 'işbaşı' yaptırmıştı.
Son çare dilekçe komisyonu!
TBMM Dilekçe Komisyonu vatandaşın Markopaşası olarak bilinir. Vatandaşlar öyle sorunları için başvurur ki, bazen komisyon bile ne yapacağını bilemez. Evinin önündeki elektrik direğinin kaldırılması, kaybolan ineğinin bulunması için başvuranlar bile olur. Komisyondan, iş ve para isteyenler ise hemen her dönem büyük bir çoğunluğu oluşturur. Komisyon ise bu dilekçeleri tek tek değerlendirip, ilgili kurumların görüşlerini de alarak başvuru sahiplerine yanıt veririr. Vatandaşın çare olarak gördüğü komisyon sonunda muhalefet partileri ile milletvekillerinin de umut kapısı oldu. CHP'li Yılmaz Ateş ile Ali Dinçer de komisyona dilekçe ile başvuranlar arasında yer aldı. Ateş, 3 Kasım seçimlerinde dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda millete verilen sözün yerine getirilmesi için milletvekili dokunulmazlığının yasama sorumsuzluğu ile sınırlandırılmasını istedi. Komisyon bu dilekçe için 'yasal düzenleme gerektirdiği' gerekçesiyle hiçbir işlem yapmadı.
Dinçer ise, Öğrenci Affı Yasası gündeme gelmeden çok önce yaptığı başvuruda öğrenci affının çıkarılmasını istedi. Komisyon Dinçer'e verdiği yanıtta, Anayasa ve İçtüzük gereği komisyon olarak bu yönde
bir yasa teklifi önerisinde bulunmalarının mümkün olmadığını, ancak talebin kanun teklifi olarak düzenlenmesinde toplumsal yarar görüldüğünü bildirdi.
Seçmenin ineği öldü mü?
İç ve dış siyasetteki gelişmeler AKP'de uzun bir süredir var olan sıkıntıyı su yüzüne çıkardı. Partideki istifalar ile birlikte milletvekilleri hem hükümete hem de parti yönetimine karşı eleştirilerini yüksek seslede dile getirir oldu. ABD ve AB ile ilişkiler, Irak, Kıbrıs, yolsuzluk iddiaları parti içinde en çok tartışılan konular arasında.
Bir de 3 Kasım seçimlerinde meydanlarda verilen ancak bugüne kadar tutulamayan YÖK, türban gibi vaatler var. Erken ve baskın seçim söylentileri de kulislerin vazgeçilmez sohbet konusu...
Partinin içinde bulunduğu durum bugünlerde milletvekilleri arasında
bir fıkra ile anlatılıyor. Kulislerde dilden dile dolaşan fıkra şöyle:
"Adamın birinin neredeyse tek geçim kaynağı olan ineği rahatsızlanmış. Adam, Allah'a ineğinin iyileşmesi için dua ederken 'iyileştirirsen yedi gün oruç tutacağım' demiş. İnek iyileşmiş, adam yedi gün oruç tutmuş. Ancak bu yedi günün sonunda inek ölmüş. Bunun üzerine adam Allah'a, 'Bu kulunu kandırdığını sanma; bu orucu ramazandan, bu ineği de kurbandan düşeceğim' demiş."
AKP'liler bu fıkrayı anlattıktan sonra da ekliyorlar: Biz de vaatlerimizi yerine getirmiyoruz. Bu seçmen de seçimlerde gerçekleşmeyen bu vaatleri oylarından düşecek...


    http://www.radikal.com.tr/7414997414990

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.