Düz liseler 'özel'lerden fark yedi

1.5 milyonun üstünde adayın girdiği Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonuçları özel okulların, devlet okullarına açık arayla fark attığını ortaya koydu.
Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi


Büyütmek için tıklayınız
ANKARA- 1.5 milyonun üstünde adayın girdiği Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonuçları özel okulların, devlet okullarına açık arayla fark attığını ortaya koydu. Özel okulların devlet okullarına göre daha önde olması AKP Hükümetinin özel okullara yönelik verdiği teşviklere bağlandı. Dereceye giren öğrencilerin çoğunluğunun özel okullardan olması da dikkat çekti. Bunda özel okulların bu öğrencilere burs gibi özendirici imkânlar sunması etkili oldu. Sınav sonuçlarına göre, devlete bağlı düz liselerde okuyan 997 bin 583 aday ÖSS'ye girdi. Bu adaylardan 826 bin 86'sı (yüzde 82.81) 160 ve üstünde puan aldı. 185 ve üstünde puan alan düz lise öğrencisi aday sayısı ise 646 bin 543 ile sınırlı kaldı (yüzde 64.81). Özel liselerden sınava giren 12 bin 581 adaydan ise 11 bin 351'i (yüzde 90.22) 160 ve üzerinde puan alırken, bu okul türünden 185 ve üstünde puan alan aday sayısı 9 bin 607'i (yüzde 76.36) buldu.
Fen liselerinde devlet önde
Fen lisesi okul türlerinde devlet okullarının özelleri geçtiği görüldü. Sınava giren 7 bin 80 resmi fen lisesi öğrencisinden 160 ve üzerinde puan alan aday sayısı 7 bin 76 olarak belirlendi. Sınavda sadece dört kişi 160 barajını aşamadı, başarı oranı böylece yüzde 99.94'e ulaştı. Devlete bağlı fen liselerinde 185 barajını geçen aday sayısı ise 7 bin 62'ye ulaşarak, başarı oranını yüzde 99.75'lere yükseltti. Özel fen liselerinde de başarı oldukça yüksekti ancak devlete bağlı fen liselerinin altındaydı. Özel fen lisesinden sınava giren 2 bin 909 adaydan 2 bin 901'i (yüzde 99.72) 160 barajını, 2 bin 861'i (yüzde 98.35) ise 185 barajını aşmayı başardı.
Yabancı dil ağırlıklı liselerde de devlet okulları başı çekti. ÖSS'ye giren 121 bin 856 yabancı dil ağırlıklı lise öğrencisinden 12 bin 801'i (yüzde 99.13) 160 barajını, 116 bin 121'i (yüzde 95.29) 185 barajını aştı. Yabancı dil eğitimi yapan özel lise öğrencisi 24 bin 412 adaydan 160 ve üstünde puan alan aday sayısı 23 bin 345 (yüzde 95.63) olarak belirlenirken, 185 ve üstünde puanı olan aday sayısı 21 bin 195'leri (yüzde 86.82) buldu.
Akşam liseleri düşüşte
Hem devlet hem de özele bağlı akşam liselerinde ise genel bir düşüş görüldü. Ancak, bu düşüş devlet okullarında daha fazla hissedildi. Resmi akşam lisesinden sınava giren 130 adaydan 60'ı (yüzde 46.15) 160 üstünde, 23'ü (yüzde 17.69) 185 üzerinde puan alabildi. Sınava giren 3 bin 626 özel akşam lisesi öğrencisinden 160 barajını aşanların sayısı 2 bin 68 (yüzde 57.03), 185 üzerinde puan alanların sayısı 1219 (yüzde 33.62) oldu.