Düz liseye 'meslek' şansı

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), genel lise mezunlarının, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonuçlarına göre meslek yüksekokullarına yerleşmelerine olanak tanıdı. YÖK Genel Kurulu, aldığı kararla sınavsız geçiş uygulaması sonrasında meslek yüksekokullarında oluşan kontenjan açığının bu yolla kapatılmasını hedefliyor.

ANKARA - Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), genel lise mezunlarının, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonuçlarına göre meslek yüksekokullarına yerleşmelerine olanak tanıdı. YÖK Genel Kurulu, aldığı kararla sınavsız geçiş uygulaması sonrasında meslek yüksekokullarında oluşan kontenjan açığının bu yolla kapatılmasını hedefliyor.
Meslek liselerinden meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş uygulaması çerçevesinde, genel lise mezunları, belirlenen bazı programlar dışında ÖSS sonucuna göre meslek yüksekokullarını tercih edemiyordu. Bu adaylar, genel yerleştirme sonrasında oluşan boş kontenjanlar için ek yerleştirmede başvuru yapabiliyordu. Ancak, meslek yüksekokullarında oluşan kontenjan açığı nedeniyle, bu yıl, genel lise mezunlarına, ek yerleştirmeyi beklemeden genel yerleştirmede meslek yüksekokullarını tercih hakkı getirildi. Yeni düzenlemeyle, yine öncelik meslek liselerinde olacak. Meslek lisesi mezunları yerleştirildikten sonra, boş kontenjanlara genel lise mezunları alınacak.
Kararın ardındaki rapor
YÖK'ün kararın alınmasına temel oluşturan 'Meslek Yüksekokulları Bugünkü Durumu ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarından Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişin Değerlendirilmesi' raporunda, meslek yüksekokullarındaki kontenjan açığına işaret edilerek şu noklatara işaret edildi:

  • Sınavsız geçişin ilk yılı olan 2002'de 196 bin 609 kontenjana 193 bin 686 mezun yerleştirilirken, 2003 yılında 202 bin 787 kontenjanın yalnızca 160 bin 604'ü doldurulabildi. 2004 yılında ise sınavsız geçişe başvuru sayısı 115 bin 422 öğrenci ile sınırlı kaldı.
  • YÖK, bu yıl devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerin önlisans programlarına toplam 189 bin 43 kontenjan ayırdı.
  • Meslek lisesi ve yüksekokulları arasında 'program bütünlüğü ve devamlılığı' sağlanamadığı için sorun yaşandı. Bu tam olarak sağlanana kadar, ilan edilmiş meslek yüksekokulu kontenjanlarının boş kalmaması için meslek lisesi mezunları ile genel lise mezunlarının meslek yüksekokullarına yerleştirilmeleri kaçınılmaz bir durumdur.
    Tarım okulları örnek oldu
  • Başta tarım programları olmak üzere, mesleki teknik ortaöğretim kurumlarında altyapısı olmayan bazı meslek yüksekokulları programlarının kontenjanları yeterince dolmamıştır. 2003 ÖSS'de genel lise mezunlarına, tarım programlarını genel yerleştirmede tercih hakkı tanınmasıyla bu sorun tamamen çözülmüş ve daha ilk yerleştirmede tarım programları genel lise mezunları tarafından yüzde 88 oranında doldurulmuştur. Genel lise mezunlarının, öncelik meslek lisesi mezunlarında olmak kaydıyla, ilk yerleştirmede meslek yüksekokulları programlarını tercih edebilmelerine olanak sağlanması, bu soruna kesin çözüm getirecektir.
  • Meslek yüksekokulu kontenjanları ek yerleştirme işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle de doldurulamıyor. İşlemlerin sonuçlandığı ekim-kasım ayına kadar gençler farklı arayışlara giriyor.