DYH: Tüm Tv ve radyolarımızın ortaklığı yasaya uygun

Doğan Yayın Holding, yayın iznine sahip tüm TV ve radyo şirketlerinin ortaklık yapılarının yasaya ve mevzuata uygun olduğunu bildirerek, RTÜK'ün yayıncı kütüğüne kayıtlı olmayan kuruluşlar hakkında karar alma yetkisini Kanunun hangi maddesine dayandırdığının ise ayrı bir tartışma konusu olduğuna dikkat çekti
Doğan Yayın Holding A.Ş.(DYH), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) şirket bünyesinde faaliyet gösteren yayıncı kuruluşlara bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda yabancı sermayenin payı ödenmiş sermayenin yüzde 25’ini geçemeyeceği ve söz konusu kuruluşlarda ortak olan gerçek veya tüzel yabancı kişinin bir başka radyo ve televizyon kuruluşuna ortak olamayacağıyla ilgili 13 Ekim tarihli kararını tebliğ ettiğinin öğrenildiğini açıkladı.
Yayın iznine sahip tüm TV ve radyo şirketlerinin ortaklık yapılarının yasaya ve mevzuata uygun olduğunu bildiren Doğan Yayın Holding, RTÜK’ün yayıncı kütüğüne kayıtlı olmayan kuruluşlar hakkında karar alma yetkisini Kanunun hangi maddesine dayandırdığının ise ayrı bir tartışma konusu olduğuna dikkat çekti.
Doğan Yayın Holding Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı özel durum açıklamasında, RTÜK’ün 13 Ekim 2009 tarihli kararlarını, bugün itibariyle şirket bünyesinde faaliyet gösteren "yayıncı kuruluşlara" tebliğ ettiğinin öğrenildiği bildirdi. Açıklamada şu noktalara dikkat çekildi:
"Karara göre RTÜK’ten daha önce lisans izni almış bulunan kuruluşlara, ortaklık yapılarını 3984 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesinin bir özel radyo ve televizyon yayın kuruluşunda yabancı sermayenin payı ödenmiş sermayenin yüzde 25’ini geçemeyeceğini belirten "h" bendi ile bir özel radyo ve televizyon yayın kuruluşunda ortak olan gerçek veya tüzel yabancı kişinin bir başka radyo ve televizyon kuruluşuna ortak olamayacağıyla ilgili "ı" bentlerine uygun hale getirmeleri için, 3 ay süre verilmesine ve aksi halde yayın izinlerinin iptal edileceğinin bildirilmesine, RTÜK’e lisans ve izin için müracaat etmiş, ancak henüz işlemleri tekemmül etmemiş kuruluşlara ise, ortaklık yapılarını 3984 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesinin (h) ve (ı) bentlerine uygun hale getirerek RTÜK’e yeniden müracaat etmelerini, aksi halde taleplerinin değerlendirmeye alınmasının mümkün olamayacağının bildirilmesine karar verilmiştir."

ŞİRKETLERİN ORTAKLIK YAPILARI YASAYA UYGUN"
Doğan Yayın Holding’den yapılan açıklamada, bu çerçevede yayın iznine sahip tüm TV ve radyo şirketlerinin ortaklık yapılarının yasaya ve mevzuata uygun olduğu bildirildi. Açıklamada, hiçbir TV ve radyo şirketinin ödenmiş sermayesinin yüzde 25’inden fazlası yabancı kişi veya kurumların elinde bulunmadığına dikkat çeken Doğan Yayın Holding A.Ş., diğer yandan yayın kuruluşlarının ortaklık yapılarının daha önce RTÜK’e bildirildiği ve onaylarının alındığını vurguladı. Doğan Yayın Holding, geçmişte onaylanan ortaklık yapılarının, aynen korunmasına rağmen, bugün Kanuna aykırı olarak nitelendirilmesinin gerekçesi anlaşılamadığını bildirdi.

"RTÜK’ÜN YAYINCI KÜTÜĞÜNE KAYITLI OLMAYAN KURULUŞ HAKKINDA KARAR ALMASI
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Bir holding şirketi yapısında olan Doğan TV Holding A.Ş.’nin faaliyet konusu ise, görsel ve işitsel medyada faaliyet gösteren ve içerik sağlayan şirketlere, sadece iştirak etmektir. Doğan TV Holding A.Ş.’nin veya benzeri holding yapısındaki diğer şirketlerin yayıncılık faaliyeti ve lisansı bulunmadığı gibi, yayıncı kütüğünü de kayıtlı değildirler. RTÜK’ün yayıncı kütüğüne kayıtlı olmayan kuruluşlar hakkında karar alma yetkisini Kanunun hangi maddesine dayandırdığı da ayrı bir tartışma konusudur. RTÜK’ün anılan kararı ile ilgili olarak öncelikle Grubumuz bünyesinde değerlendirme yapılacak ve gerekli yasal yollara başvurulacaktır." (ANKA)