e-postayla tebligat devri

ANKARA - Tebligat Kanunu ile Adli Sicil Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclis’e gönderildi. 31 Temmuz günü Meclis’e gönderilen tasarıyla, kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy hükmü şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak tebligatlar, ‘elverişli bir e-posta adresi vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye’, elektronik posta yoluyla yapılabilecek. (Radikal)