Ecevit AB için umutlu

Başbakan Bülent Ecevit Laeken zirvesinde Türkiye'nin AB'ye üyeliği açısından önemli adımlar atıldığını söyledi.

ANKARA - Başbakan Bülent Ecevit, Brüksel Laeken'de yapılan Avrupa Birliği üye ülkeler devlet ve hükümet başkanları doruğunun, Türkiye açısından olumlu gelişmeler içerdiğini açıkladı. Laeken'deki AB üye ve aday ülkeler devlet ve hükümet başkanları doruğuna Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile katılan Ecevit dün zirveye yönelik değerlendirmelerini şu açıklamayla duyurdu:

  • Beklentimizi bildirdim: Bir yandan ülkemizin aday ülke olarak son dönemde almış olduğu önlemleri anlatırken, diğer yandan AB'den beklentilerimizi bildirdim. Ayrıca terörizmle savaşım, Afganistan, Ortadoğu ve Kıbrıs gibi konulardaki görüşlerimizi bir kez daha açıkladım.
  • İlk somut anlatım: Üye ülkelerin Laeken doruğunda kabul ettiği bildiride, ülkemizi de son derece yakından ilgilendiren gelişmelere yer verildi. Bunların en
    önemlilerinden biri AB'nin genişlemesi çerçevesinde AB üyesi ülkelerin Türkiye ile ilgili kabul ettikleri paragraf oldu. Bu paragrafta, ülkemizin almış olduğu önlemlerin ışığında, Türkiye ile üyelik müzakerelerini açma zamanının yaklaşmış olduğu belirtilmektedir. AB'nin bugüne değin kabul etmiş olduğu bildirilerde ilk kez üyelik perspektifinde böyle somut anlatıma yer verilmektedir. Bunu önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.
  • AGSP de artık AB'nin yükümlülüğü: Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası konusunda tarafımızdan kabul edilen metin, halen AB'nin önünde bulunmaktadır. Yunan hükümeti henüz mutabakatını bildirmemiştir. Bu konuda sorumluluk bizde değildir. Bu durumda AB kendi içinde uyumu sağlamakla yükümlüdür.
    Konvansiyona katılım önemli gelişme: Laeken doruğunda ülkemiz açısından olumlu bir başka gelişme de, Avrupa'nın geleceğine ilişkin olarak mart ayında başlayacak konvansiyon çalışmalarına, ülkemizin diğer aday ülkelerle
    birlikte hiçbir ayrımcı uygulamaya bağlı olmaksızın katılacak olmasıdır. Ülkemiz, zengin tarihsel deneyimleriyle anılan konvansiyon çalışmalarına önemli katkılarda bulunacak durumdadır.
  • Meclis'in katkısı önemli: AB' nin terörizmle savaşım konusunda atmış olduğu adımları da yakından izlemekteyiz. Laeken'de oluşan bu olumlu gelişmeler çerçevesinde AB ile ilişkilerimiz bundan böyle yeni bir aşamaya ulaşacaktır. Hükümetimiz önümüzdeki dönemde de AB üyeliği yönünde gerekli adımlar atma kararlılığını sürdürecektir. AB ile ilişkilerimizin geliştirilmesinde ve alınan olumlu sonuçlarda koalisyon hükümetimizin göstermiş olduğu uyum ve kararlılık başlıca etken olmuştur. Bu gelişmelere Meclis'in Anayasa çalışmalarının da önemli katkısı olmuştur.