Eczacılık eğitimi beş yıla çıkarıldı

Üniversitelerarası Kurul eczacılık fakültelerinde eğitim süresinin beş yıla çıkarılmasını kararlaştırdı.

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) eczacılık fakültelerinde eğitim-öğretim süresinin dört yıldan beş yıla çıkarılmasını kararlaştırdı. YÖK Genel Kurulu'nun onaylamasının ardından, karar 2004-2005
akademik yılından itibaren uygulanacak.
ÜAK Tıp-Sağlık Bilimleri Komisyonu Başkanı ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman İnci, Avrupa Birliği'ne (AB) uyum çerçevesinde eczacılık fakültelerinin yeniden yapılandırılması amacıyla yürütülen çalışmaların tamamlandığını ifade etti. İnci, bu kapsamda eczacılık fakültelerinde eğitim-öğretim süresinin beş yıla çıkarılması için ÜAK'da karar alındığını ve kararın onay için YÖK'e sunulduğunu bildirdi. Kararın bu yıl üniversiteye girecek öğrencileri ilgilendirdiğini
belirten İnci, konuya ilişkin bilginin 2004-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu'nda yer alacağını söyledi.

'Güncelleştirdik'
Tıp-Sağlık Eğitim Komisyonu'nca 'Sağlık Eğitiminin AB Müktesebatına Uyarlanması' amacıyla görevlendirilen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras da üniversitelerde tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hemşirelik alanlarında eğitim-öğretimin AB müktesebatına uydurulduğunu söyledi. Avrupa ülkelerinde eczacılık eğitiminin beş yıl, bazı ülkelerde de altı
yıl sürdüğünü kaydeden Aras, "Öğrencilerimizin Avrupa'da iş
bulabilmesi veya yüksek lisans ve doktora gibi programlara girebilmesi için Türkiye'nin bunu yapması zorunluydu. Biz bunu yaparak eczacılık eğitimini de güncelleştirmiş olduk" diye konuştu.
Eğitim süresinin beş yıla çıkarılması kapsamında özellikle uygulamaya ağırlık verileceğini belirten Aras, "Hastanelerde ve
eczanelerdeki uygulamalar genişletilecek. Özellikle laboratuvar uygulamaları dışındaki uygulamalar, hastane eczacılığı nasıl yapılır, hastaların ilaçları kullanmaları konusunda eczacıların yapabileceği yardımlar gibi konularda uygulamalar artırılacak" dedi. Aras, halen eczacılık fakültelerinde okuyan öğrencilerin de fark derslerini verecekleri bir uyum programına devam ederek beş yıllık
diploma alabileceklerini ifade etti.
Türkiye'de, Anadolu, Ankara, Atatürk, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, Marmara, Mersin ve Yeditepe üniversitelerinde eczacılık
fakültesi bulunuyor.