Eğitim de AB'ye uyacak

Avrupa Birliği(AB) ile müzakerelerde ilk başlıklardan biri olması beklenen eğitim konusunda uyum amaçlı ciddi adımlar atılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, AB'yle ortaklaşa eğitim için hayati önemde üç proje yürütüyor...
Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi

ANKARA - Avrupa Birliği(AB) ile müzakerelerde ilk başlıklardan biri olması beklenen eğitim konusunda uyum amaçlı ciddi adımlar atılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, AB'yle ortaklaşa eğitim için hayati önemde üç proje yürütüyor: Temel Eğitime Destek Projesi (TEDP), Mesleki Eğitimi Güçlendirme Projesi (MEGP), Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi (MTEMP).
AB, ara kademe insan gücüne ihtiyaç duymasına karşın, Türkiye'nin genç, fakat vasıfsız işsiz nüfus potansiyelinden endişe ediyor. Bu nedenle, Avrupa ülkesi olabilmek için çabalayan Türkiye'den mesleki eğitimi yaygınlaştırması, okullaşma oranını artırması ve eğitimde eşitlik sağlaması isteniyor.
177 milyon avro kaynak
MEB Projeler Koordinasyon Merkezi, MEGP ve MTEMP'yle AB ülkelerindeki yüzde 65 mesleki eğitim, yüzde 35 genel lise oranını yakalamaya çalışıyor. Türkiye'de şu anda tam tersi bir durum var. Meslek liselerini tercih edenlerin oranı yüzde 35, genel liselerde okumak isteyenlerin oranı ise yüzde 65. TEDP ise okullaşma oranını artırmayı, eğitim sistemini yenilemeyi ve eğitimde eşitliği sağlamayı hedefliyor.
Tüm bu projeler için 165 milyon avrosu AB tarafından hibe olmak üzere 176.7 milyon avroluk kaynak ayrıldı. Türk hükümeti ise projeler için belirlenen bütçenin sadece 11.7 milyon avrosunu karşılıyor.
Mesleki eğitime cazibe
Bütçesi 58.2 milyon avro olan MEGP için AB, 51 milyon avro hibe desteği veriyor. Türkiye de projeye 7.2 milyon avro ayırıyor. Projede, iş dünyasıyla iç içe ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları hazırlanacak. Meslek lisesi mezunlarına istihdam sağlamaya yönelik geliştirilen programların mesleki eğitimin cazibesini artıracağına inanılıyor. Pilot okul seçilen 145 meslek lisesinde iyileştirme çalışmaları sürüyor.
14 mesleki ve teknik eğitim fakültesinin pilot okul olarak belirlendiği MTEMP içinse ayrılan bütçe, 18.5 milyon avro. Bunun 14 milyon avrosu AB hibesi, 4.5 milyon avrosu Türkiye tarafından karşılanıyor. Proje, piyasasının ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirebilmek için öncelikli olarak dört iş alanında yoğunlaştı: Otomotiv, bilgisayar, elektrik-elektronik, hazır giyim-konfeksiyon. Projenin nihai üç amacı bulunuyor:

 • Meslek dersleri öğretmen yetiştirme sisteminin kalitesinin ve güvenilirliğinin artırılmasına yönelik olarak ulusal öğretmen yetiştirme standartlarını geliştirmek.
 • Kabul edilen standartlar çerçevesinde görev yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesiyle ilgili örnek programlar hazırlamak.
 • Meslek dersleri öğretmen yetiştirme sisteminde insan kaynaklarının geliştirilmesi için orta vadeli strateji oluşturulmasında Türk hükümetine yardımcı olmak. Proje 2006'nın son gününe kadar devam edecek.
  AB'ye uyumda yürütülen en büyük proje ise TEDP. Projenin 100 milyon avroluk maliyetinin tamamı, AB Akdeniz Fonu hibesiyle karşılanıyor. 2002'de başlayan program, yoksulluğu azaltma perspektifinde eğitim seviyesini artırmayı, en dezavantajlı kırsal kesimde ve gecekondu bölgelerinde nüfusun yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve halen temel eğitim dışında kalan çocuklar, gençler ve yetişkinlerin temel eğitim kapsamına alınmasını desteklemeyi hedefliyor.
  Göç alan illere öncelik
  Proje, en yoğun göç alan İstanbul, Antalya, Adana, Bursa ve Mersin gibi dezavantajlı illerde eğitime erişimi iyileştirerek, özellikle kız çocukları ve kadınlar için yaygın ve örgün eğitimin ortalama seviyesini yükseltme ve eğitimde eşitlik sağlamayı amaçlıyor.
  MEB Projeler Koordinasyon Merkezi'nde, Avrupalı ve Türk uzmanlar birlikte çalışıyor. Merkezde çalışma şartları, farklı kültürlerin belirlediği ortak kurallara göre belirleniyor.


  • http://www.radikal.com.tr/7555177555170

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.