Eğitim devrimi beş referanslı

İlköğretim müfredatında planlanan reform, öğrencilere 'milli kültür' aşılayacak. Yeni müfredatta beş referans: Cumhuriyet'in ilkeleri, Anayasa, Milli Eğitim Yasası, bilimsel yenilikler ve uluslararası değişkenler.
Haber: DİLEK GÜNGÖR / Arşivi

ANKARA - Yeni ilköğretim müfredatının ayrıntıları belli olmaya başlarken, 2005- 2006 yıllarında uygulanacak yeni müfredatla ilköğretim aşamasında
öğrencilere 'milli kültür' aşılanacağı belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı hazırladığı ilköğretim müfredat değişikliğinde son aşamaya geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açıklayacağı yeni müfredatın beş referans noktası belirlendi: Türkiye Cumhuriyeti kuruluş ilkeleri, anayasal çerçeve, Milli Eğitim Temel Kanunu, bilimsel yenilikler, uluslararası değişkenler.
Ulusallaşmaya vurgu
Bilimsel yenilikler başlığı altında öğrenciler, dünyada gelişen çoklu zekâ sistemiyle eğitilecek. Avrupa ülkeleri örnekleri dikkate alınarak hazırlanan yeni müfredatla öğrencilere insan hakları, demokrasi gibi evrensel değerler de anlatılacak. Eğitimde 'küreselleşme ve ulusallaşma'nın iki çatışma alanı olduğunu kabul eden Milli Eğitim Bakanlığı, temel eğitimde ulusallaşmayı ön plana çıkaracak. Buna göre, ilköğretim öğrencilerinin okuyacağı ders kitaplarında 'milli kültür ve Anadolu kültürü' anlatılacak. Küreselleşme olgusu ise ortaöğretim ve yükseköğretimde ağırlık olarak öğrencilere verilecek. Yetkililer, 'milli kültür'ün derslerde verilmesini "Öğrenciler sağlam bir temele oturacak" diye açıklıyor.
Öğrencilere hoşgörü Mevlana'dan örneklerle anlatılacak. Bakanlık yetkilileri, yeni müfredatın ders kitaplarında coğrafya konusunda Barış Manço'nun 'Dağlar Dağlar' şarkısının sözlerinin, Âşık Veysel'in
'Kızılırmak' şiirinin kullanılacağını dile getirdi. Yeni müfredatla, öğrencilerin ifade etme yeteneği geliştirilecek. 6. sınıftan itibaren öğrenciler, ilgi duydukları mesleklere yönlendirilecek. Yeni müfredatla
'ezberciliğin' de kaldırılması hedefleniyor.
2005-2006 eğitim döneminde okulların yüzde 80'inin bilgisayar teknolojisiyle donatılacağını söyleyen yetkililer, 2005 yılı sonuna kadar tüm okullara bilgi teknolojileri sınıfları kurulacağını belirtti. Okulların bilgi teknoloji sınıflarına sinevizyon cihazları ve elektronik tablolar yerleştirilecek. Böylelikle, öğrencilere verilen dersler görsel metotlar kullanılarak anlatılacak.