Eğitim-Sen için gerekçeler

Eğitim-Sen'in kapatılması kararının gerekçeleri: "Anadilde öğrenim böler. Genel düşünce özgürlüğü, dernekler, sendikalar ve partilere uygulanamaz."
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK) Eğitim-Sen'in kapatılmasını istediği kararını "Kamusal yaşamda tek millet, bir tek ulusal kültür vardır. Anadilde öğrenim, üniter devleti tehlikeye sokar. Bunu savunan sendikanın kapatılması demokratik toplumda zorunlu önlem. Genel düşünce özgürlüğü, dernek, sendika, partiler için uygulanamaz" gerekçelerine dayandırdı.
Tüzüğünde anadilde öğrenim hakkına yer verdiği için Eğitim-Sen aleyhine açılan kapatma davasını reddeden Ankara 2. İş Mahkemesi, Yargıtay'dan dönmüştü. Ancak mahkeme, davayı ret kararında direnince dosya YHGK'ya gitmişti. YHGK da 25 Mayıs'ta mahkemenin direnme kararını bozmuş, Eğitim-Sen'in kapatılması yönünde karar verilmesini istemişti. YHGK'nın Eğitim-Sen'e kapatma istemini işaret eden kararı, mahkemeleri bağlayıcı nitelikte. Bu yönüyle diğer sendikaların yanı sıra dernek, vakıflar ve partiler için de özgürlük ve yasak sınırlarını gösteren kararın açıklanan temel gerekçeleri şöyle:
'Eğitimin tek dili Türkçe'
Tek millet, tek dil: Türkiye Cumhuriyeti tek yapılı, yani üniter devlettir. Devletin tekliği, üniter oluşu Anayasa'ya göre değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Eğitim ve öğretim hürriyeti Anayasa'ya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. Tüm bunlardan çıkan kesin sonuç Türkiye Cumhuriyeti'nde öğrenimin Türkçe ile yapılacağı hususudur. Anadil en yalın tanımıyla bireylerin yakın çevreleriyle ilk etkileşimini sağladığı dili ifade eder, Türkçenin kullanımının zorunlu olduğu alanlar dışında bu dili istediği gibi kullanır.
Tehlikeli, böler: Ancak anadilde öğrenim ise çok farklı kavramdır ve ilköğretimden itibaren tüm eğitim ve öğretimin devletin resmi dili dışında farklı dillerde de eğitim ve öğretimde kullanılmasını gerektirir. Bu da üniter bir devlet olan, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün olan, dili Türkçe olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'yla bağdaşmaz. Anayasamız gereği Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına okutulamaz ve öğretilemez. Çünkü farklı dil ve lehçeleri 'farklı anadiller' adı altında eğitim-öğretim alanına sokmayı amaçlamak, Anayasa'ya aykırılık oluşturması yanında toplumsal çelişkileri eğitim-öğretim, bilimsel ve kamusal alanda da artırmaya neden olacaktır.
Kamusal alanda olmaz: Anadilde öğrenimin hayata geçmesi demek bir devlette sayısı belirsiz anadilin kamusal alanda boy göstermesi demek olacaktır ki bu da ulusal bütünlüğünü ülkesi ve milletiyle bölünmezliğe ve diline bağlayan Cumhuriyet'in üniter yapısıyla bağdaşmaz. Bu durumda davalı sendikanın ana dillerinde öğrenim görmesini savunmak açıkça Anayasa'ya aykırıdır. Sendika adı altında sınırsız bir örgütlenme hakkı sözkonusu olamaz. Sendika tüzüğündeki 'bireylerin anadillerinde öğrenim görmesini savunur' şeklinde belirtilen amacını; 'düşüncenin ifade edilmesinden başka birşey değildir' şeklinde savunulması kabul edilemez.
İHAS kurtarmaz: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 10 ve 11. maddeleri güvenceye alınan haklar yanında sınırlama nedenlerine de yer vermiştir. Belirtilen sınırlama nedenleri yanında diğer önemli bir yön, sınırlamanın yasa ile getirilmesi, özellikle de 'demokratik toplumlarda zorunlu önlemler' niteliği taşımasıdır. Eğitimde anadil birliğinin sürdürülmesi yönündeki ulusal istenci işlevsiz kılmaya yönelik bir sendikal amacın, üyelerinin çalışma hayatına yönelik olumlu bir katkıyı ifade edemeyeceği açıktır. Bu nedenle tüzükteki anadille ilgili maddenin değiştirilmesinin ifade ve örgütlenme özgürlüğü alanında demokratik bir eksiklik yaratmayacağı açıktır.
Eğitim-Sen kurtulacak mı?
Gerekçeli kararın açıklanmasıyla birlikte gözler yeniden davaya çevrildi. Yerel mahkeme, davayı önümüzdeki adli yılda yeniden ele alıp sonuçlandıracak. Mahkemenin yukarıdaki gerekçelere direnme şansı yok. Ancak Eğitim-Sen geçen ay olağanüstü kurultayını toplayarak, dava konusu anadilde öğrenim maddesini tüzüğünden çıkarmıştı. Şimdi, yanıtı beklenen soru yerel mahkemenin, bu yeni durumu kapatma davasının reddi için yeterli bulup bulmayacağı.


    http://www.radikal.com.tr/7533957533950

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.