Eğitim-Sen: Mali haklar iyileştirilsin

Türk Eğitim-Sen, yükseköğretim yasa taslağında öğretim elemanlarının mali durumlarını iyileştirici düzenlemelere de yer verilmesini istedi.

ANKARA - Türk Eğitim-Sen, yükseköğretim yasa taslağında öğretim elemanlarının mali durumlarını iyileştirici düzenlemelere de yer verilmesini istedi. Türk Eğitim-Sen'e bağlı öğretim üyelerinin yükseköğretim yasa taslağıyla ilgili görüş oluşturmak için yaptıkları toplantı dün sona erdi.
Toplantı sonrası açıklanan bildiride, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı taslaklarda akademik ve idari personelin özlük haklarından söz edilmediği belirtilerek, taslakta özlük haklarını teminat altına alan ve mali durumu iyileştirici düzenlemelere yer verilmesi istendi. Açıklanan bildiride ayrıca şu istekler dile getirildi:
'Rektörler dönüşümlü seçilsin'

  • Rektör atamaları her aşamada siyasal değerlendirmelerin dışında bir anlayışla ve turlu sistemle gerçekleştirilmeli.
  • Rektörler, bir dönem için sosyal, fen ve sağlık bilimleri alanlarından olmak üzere dönüşümlü seçilmeli.
  • Doktora yeterlilik sınavı öncesinde yapılan yabancı dil sınavı akademik kariyerin her basamağında geçerli olmalı.
  • İdari kadrolara akademik personel atanmamalı.
  • Üniversite Sosyal Konseyi'ne yetkili kamu sendikalarını temsilen birer temsilci dahil edilmeli.
  • Yardımcı doçentlik kadrosu daimi olmalı ve herhangi bir süre sınırlaması bulunmamalı.
  • İdari personel için görevde yükselme sınavı yapılmalı.
  • Öğretim görevlileri, sözleşmeleri iki dönem üst üste uzatılması durumunda daimi kadroya geçirilmeli ve lisansüstü çalışma yapmaları teşvik edilmeli.
  • Araştırma görevlileri merkezi sınavla yerleştirilmeli. Teknik eğitim fakültelerinin unvan sorunu çözülmeli.