Eğitimde ayrıma son

Eğitim-Sen, eğitimde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla 'Cinsel ayrımcılığa hayır' kampanyası başlattı. Bu çerçevede, imza kampanyası düzenleyecek olan sendika, pilot okullarda eğitim de verecek.

ANKARA - Eğitim-Sen, eğitimde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla 'Cinsel ayrımcılığa hayır' kampanyası başlattı. Bu çerçevede, imza kampanyası düzenleyecek olan sendika, pilot okullarda eğitim de verecek.
Eğitim-Sen Merkez Kadın Sekreteri Elif Akgül, dün sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, özellikle alt gelir grubundaki kadınların ve kız çocuklarının eğitimden faydalanmasının zorlaştığını savundu. Türkiye'deki 7.5 milyon okumayazma bilmeyen kişiden 6 milyonunun kadın olduğuna dikkat çeken Akgül, bu yıl 600 bin kız çocuğunun okula kayıt yaptırmadığını söyledi. Akgün, eşitsizliği artıran faktörler arasında
eğitimin içeriği, eğitim ortamları ve öğretmen tutumları gibi faktörlerin de yer aldığını vurguladı.
Eğitimdeki cinsiyet ayrımcılığının, 'toplumdaki cinsiyetçi işbölümünü pekiştirdiğini, kadınların işgücüne eksik katılımına ya da belli sektörlerde yoğunlaşmasına' yol açtığını ifade eden Elif Akgül, sorunun aşılması için kampanya ile öngördükleri hedefleri şöyle sıraladı:
Bakanlığın eğitim sistemindeki cinsiyet eşitsizliği takip edilmeli. Eğitimin eşitlik temelinde yeniden yapılanmasını sağlamak için çalışmalar yapacak Eşitlik Komisyonu oluşturulmalı. Eğitim fakültelerinin lisans programlarına toplumsal cinsiyet ile ilgili zorunlu ders konulmalı. Bakanlığın, hizmetiçi eğitim programlarına toplumsal cinsiyet dahil edilmeli. Kız çocukları ve kadınların eğitim hakkını kullanmaları yönündeki destek ve teşvik politikaları sürekli olmalı.
Eğitimin her düzeyinde ve içeriğinde, ders kitapları ve materyalleri cinsiyetçilikten arındırılmalı.
Cinsel eşitlik dersi
Kampanya çerçevesinde bugünden itibaren 15 Ocak 2005 tarihine kadar imza toplanacak. Bu tarihler arasında pilot okullarda 'Eğitimde Cinsiyet Ayrımcılığı'na yönelik eğitim verilecek. Toplanan imzalar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'na iletilecek. Akgül, eğitim sektöründe çalışan kadın oranının yüzde 44, yöneticilik yapan kadınların oranınınsa yüzde 3 olduğunu da söyledi. Akgül, oranların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da daha da düşük olduğunu sözlerine ekledi.