Eğitimde en zor yıl

Geçen yıl 100 pilot okulda uygulanan yeni ilköğretim müfredatı bu yıl bütün okullarda okutulacak. Okuma-yazma öğrenirken artık fiş yok, önce sesler öğrenilecek.
Liseye başlayanlar, daha önce üç yıla yayılan müfredatı, dört yılda okuyacak. Hazırlık yok, yabancı dil dört yıla yayılacak.
Seçmeli derslerin sayısı artırılacak, yabancı dil, sanat ve spora ağırlık verilecek. Birinci sınıfta seçmeli satranç dersi var.
İkiden fazla zayıfı olan ve zorunlu derslerde başarılı olamayan, başarı ortalamasını tuttursa bile üst sınıfa geçemeyecek.
ÖSS soruları, tüm lise müfredatını kapsayacak. OKS'de çıkan sorular, öğrencilerin zihinsel becerisini ölçecek.
Öğretmenler artık atamaları yapılırken il emrine değil okullara yönlendirilecek. Öğretmenler, aday, öğretmen, uzman ve başöğretmen olarak ayrılacak, ücret farkı olacak.
Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi

ANKARA - Yeni eğitim-öğretim yılı, öğretmen, öğrenci ve veliler için zor bir yıl olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ve ortaöğretim müfredatlarını, haftalık ders saati çizelgelerini ve eğitim sürelerini sil baştan yeniledi. İşte yeni eğitim yılındaki yenilikler:
Müfredat değişikliği: Geçen yıl 100 pilot okulda uygulamaya konulan yeni ilköğretim müfredatı, bu yıl tüm okullarda okutulacak. 6, 7 ve 8. sınıflar ise 2006-2007 eğitim yılında yeni müfredatla tanışacak. Yenilenen ortaöğretim müfredatı ise pilot çalışma yapılmadan bu yıl kademeli olarak tüm lise 1. sınıflarda uygulanacak. Müfredatlar, ezberci eğitim sisteminden kurtulmayı ve öğrenci de yaratıcılığı ön plana çıkarmayı hedefliyor.
Lise dört yıl: Ortaöğretime yeni başlayan öğrenciler, artık liseyi dört yıl okuyacak. Amaç, öğrencilerin ders yükünü hafifletmek, sosyal aktivitelere daha fazla katılabilmelerini sağlamak.
Hazırlık sınıfı kalktı: Hazırlık sınıfı artık olmayacak. Hazırlık sınıfında okutulan yabancı dil dersi, dört yıla yayılacak. Yabancı dil eğitiminde gramer bilgisi arka plana atılıp, konuşma pratiği yaygınlaştırılacak.
Süper lise yok: 15 yıl önce Anadolu liselerine alternatif olarak çıkan süper liselerin tamamı Anadolu lisesi oldu. İlköğretim diploma notuna göre öğrencilerin kayıt yaptırdığı bu okullar artık OKS ile kayıt alacak.
Ders çizelgesi: Seçmeli dersler artacak, yabancı dil, sanat ve spora ilişkin derslere ağırlık verilecek. İlköğretimde zorunlu derslerin sayısı 30 olacak. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi iki saatten üç saate çıkacak. 1. sınıf öğrencisi seçmeli satranç ve bilgisayar dersi alacak. Güneydoğu'da, ilköğretimin ilk üç sınıfına takviye Türkçe dersi konulacak.
Ortaöğretimde ise liselerin 1. sınıflarında ortak dersler işlenecek. Dil ve anlatım, Türk edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, tarih, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, sağlık bilgisi, felsefe, yabancı dil, beden eğitimi, milli güvenlik bilgisi, trafik ve ilkyardım dersleri zorunlu.
Ayrıca lise 1. sınıfta Anadolu liselerinde ikinci yabancı dil, fen liselerinde geometri, genel liselerde de tanıtım ve yönlendirme dersleri okutulacak. 10'uncu sınıfta alan dersleri okutulacak ve öğrenciler isterlerse başka alanlardaki liselere geçiş yapabilecek.
12 Eylül derste: Eski sisteme göre, tarih derslerinde sadece 2. Dünya Savaşı'na kadarki olayları öğrenen öğrenciler, yakın tarihi bilmiyorlardı. Yeni müfredatla birlikte tarih derslerinde 12 Eylül darbesi, Kıbrıs, Demokrat Parti ve Adnan Menderes'in idamı gibi konular anlatılacak.
İlk harf 'e'
Fişler tarih oldu: Okula yeni başlayan öğrenciler, okuma-yazma öğrenirken önce cümlelerle değil seslerle tanışacak. Çocuklar alfabede ilk 'a' yerine 'e' harfiyle karşılaşacak, en son 'j' harfini öğrenecek. Fiş sona erecek. Yazmada el yazısı tekniği kullanılacak.
Anaokulu: Okul öncesi okullaşma oranı yüzde 17'den 25'e çıkarılacak. Anaokulu çağındaki yoksul çocuklara süt, meyve suyu, kek, poğaça dağıtılacak.
Balıkesir, Gaziantep ve Adana' da mobil anaokulu sistemi uygulanacak. İlköğretim okullarındaki anasınıflarında ikili eğitime geçilecek. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için 'Okul-Veli-Çocuk Projesi' uygulanacak. Çocuklar ve veliler eğitilecek.
100 Temel Eser: İlk ve ortaöğretim öğrencileri, kendileri için belirlenen '100 Temel Eser'i okuyacak. Belirlenen kitapların yeni müfredatlarla bağlantısı kurulacak. Dolayısıyla öğrencinin okuduğu veya okumadığı 100 Temel Eser, karnesine de yansıyacak.
Sınıf geçmek zor: İki dersten fazla zayıfı olan öğrencilerle zorunlu derslerde başarılı olamayanlar başarı ortalamasını tuttursa bile üst sınıfa geçemeyecek.
OKS: 2006 Ortaöğretim Kurumları Sınavı'ndaki (OKS) sorular, öğrencin zihinsel becerisini ölçecek. Öğrenciler, sınav sonucundaki yetenek ve ilgi alanlarına göre okul veya alan seçecek.
Ödül: Okullara ödüllendirme sistemi getirilecek. Bu yıldan itibaren, 'yılın kaliteli okulu', 'yılın kaliteli ekibi' seçilecek. Okullar değerlendirilirken, fiziki yapıları, idari yönetim, öğrenci devamsızlığı, servis sistemi ve sağlık şartları dikkate alınacak.
Öğretmenler için yenilikler
Nokta tayin uygulaması: Öğretmenler artık atama yapılırken il emrine verilmeyecek, doğrudan okula yönlendirilecek. Genç öğretmenler, merkeze değil, kırsal kesimlere gönderilecek. Öğretmen adayları, bakanlığın duyurduğu ihtiyacı olan okullardan kendisine en uygun 10 okulu tercih edecek, bunlardan birine yerleştirilecek.
Kariyer sistemi: Öğretmenler, aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olarak dört ayrı aşamadan geçecek. Kademeler arası geçişler sınavla yapılacak. Başöğretmenin maaşı ile aday öğretmenin maaşı farklı olacak. Enstitü mezunu olan kıdemli öğretmenler ise bu sistemden faydalanamayacak. KPSS'de öğretmenler için alan sorularına ağırlık verilecek.
Öğretmen de taşınacak: Kırsal kesimde yaşayan öğrenciler için uygulanan taşımalı eğitim sistemi bu yıl öğretmenler için de kullanılacak. Ders saati az olan öğretmenler, öğretmen ihtiyacı olan okullara götürülecek.
Okul müdürü: Öğrencinin başarısızlığından sorumlu tutulacak olan okul müdürlerinin performansı ÖSS ve OKS sonuçlarıyla ölçülecek. Müdürlerin atama ve yer değiştirme işlemleri öğrencilerinin sınav ve derslerdeki başarılarına göre yapılacak.
Bilgisayar: Bilgisayar kullanmasını bilmeyen öğretmen zor durumda kalacak. Çünkü bakanlığın tüm yazışmaları, sınav işlemleri ve idari hizmetler bilgisayar üzerinden yapılacak.
Lise üçüncü sınıf konuları da artık ÖSS'de
ÖSS sistemi: 2006'da ÖSS, tüm lise müfredatını kapsayacak. Fen ve sosyalin standart puanlarının çarpılacağı katsayı artacak. Sınavda, her öğrenciye 30'ar soruluk sekiz ayrı testin yer aldığı toplam 240 soru yöneltilecek. 120 soruluk ilk test kitabında lise 1'inci sınıfın ortak derslerinden sorular yer alacak, tüm öğrenciler bu soruları yanıtlamakla yükümlü olacak. İlk test kitabında Türkçe, sosyal bilimler-1, matematik-1 ve fen bilimleri-1 alanlarından soru gelecek. Edebiyat-sosyal bilimler, sosyal bilimler-2, matematik-2 ve fen bilimleri-2 gibi alan sorularının yer aldığı ikinci test kitapçığı ise dört yıllık lisans programlarına girmek isteyen öğrenciler tarafından yanıtlanacak.
2006 ÖSS'nin süresi eski sistemden 15 dakika daha fazla olacak ve öğrencilere testleri yanıtlamaları için 195 dakika zaman verilecek. Gelecek yıl ÖSS sonucunda Say-1, Söz-1, EA-1, Dil, Say-2, Söz-2 ve EA-2 olmak üzere yedi ayrı puan türü olacak. Fen bilimleri testi ile sosyal bilimler testinin standart puanlarının çarpılacağı katsayılar 0.1'den 0.2'ye yükseltildi. Eşit Ağırlıklı puan türündeki bir bölümü tercih edecek adayın ÖSS'de Matematik testinin standart puanı da 1.0'dan 0.9'da düştü. Sayısal alanda Matematik testinin standart puanı da 1.1'den 1.0'a düşürüldü. Yeni sisteme göre, yabancı dil puanı hesaplanırken, matematik ve fen testi de sınav sonucunu etkileyecek.


    http://www.radikal.com.tr/7563527563520

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.