Eğitimde taciz araştırması

Eğitim-Sen'in araştırmasına göre eğitim iş kolunda çalışan kadınların yüzde 8.8'i tacize uğruyor

Eğitimde taciz araştırması


Eğitim-Sen’in araştırmasına göre eğitim iş kolunda çalışan kadınların yüzde 8.8’i tacize uğruyor


ANKARA - Eğitim-Sen’in "İş Yerinde Cinsel Taciz" araştırmasına göre eğitim iş kolunda çalışan kadınların yüzde 8.8’i cinsel tacize uğruyor. İşyerinde cinsel taciz olayını yaşamadığını söyleyen kadınların ise yüzde 27’sinin beden diliyle rahatsız edildiği, yüzde 15’inin cinsel içerikli şakalara maruz kaldığını ortaya koyan araştırma, kadınların yüzde 13.3’ünün görünüş ya da giyimleriyle ilgili sözel saldırılara uğradıklarına dikkat çekti.
Eğitim-Sen’in Samsun, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Edirne, Ankara ve Van şubeleri tarafından eğitim iş kolunda çalışan 2 bin 648 kadına uygulanan "İş Yerinde Cinsel Taciz" araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Öğretmen, öğretim üyesi, ofis çalışanı, işçi ve hizmetli kadınların ankete katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, kadınların cinsel taciz konusunda bilgi eksikliğine dikkat çekildi. Katılımcıların yüzde 8.8’i işyerinde cinsel tacize maruz kalmadığını söylerken, yüzde 91.2’si herhangi bir tacize maruz kalmadığını ifade etti. Buna karşın iş yerinde aşağılayıcı sözlerle, cinsel içerikli şakalarla, cinsiyet ayrımcı tavırlarla, sözel saldırganlıklarla karşılaşılıp karşılaşılmadığına yönelik soruya verilen cevaplar, cinsel tacize uğramadığını söyleyen kadınların bile işyerinde tacize uğradıklarını, ancak bilgi eksikliği nedeniyle bunu adlandıramadıklarını ortaya koydu. Buna göre işyerinde cinsel taciz olayını yaşamadığını söyleyen kadınların yüzde 27’sinin ise beden diliyle rahatsız edilmiş, yüzde 15’i cinsel içerikli şakalara maruz kalmış, yüzde 13.3’ü görünüş ya da giyimleriyle ilgili sözel saldırganlıkla karşılaşmış durumda.


-GENEL KANI, SEKTÖRDE CİNSEL TACİZİN AZ OLDUĞU YÖNÜNDE-

Araştırmada, eğitim iş kolunda cinsel tacizin ne sıklıkla görüldüğü ile ilgili soruya kadın çalışanların yüzde 44.9’unun "az", yüzde 12.4’ünün "genellikle", yüzde 2.4’ünün ise "çok sık" rastlandığı yanıtını verdiği ortaya çıktı.


-KADIN ÇALIŞANLARIN YÜZDE 42’Sİ CİNSEL TACİZİ GİZLİYOR-

İşyerinde tacizi gündeme getirip getirmediklerine yönelik soru üzerine kadınların yüzde 42’si gizlediğini söylerken, yüzde 43’ü yakın çevreleriyle paylaştığını ifade etti. Yaklaşık yüzde 10’u "sıkılarak" dile getirilebildiğini ortaya koyarken, sadece yüzde 4’ü rahatlıkla dillendirildiğini bildirdi.


-KADINLAR SUÇLANMA KAYGISIYLA SUSUYOR-

Araştırmada, kadınların, "taciz neden dillendirilemiyor" sorusuna verdikleri yanıtlar arasında ilk sırayı yüzde 66’yla "suçlanma kaygısı" alıyor. Kadınların yüzde 58’i toplumsal baskıya dikkat çekti. Kadınların yüzde 38.6’sı tacizi kanıtlama zorluğunu neden olarak gösterdi. "Eşten çekinme" yüzde 28.5, aileden çekinme yüzde 25’lik paylara sahip. Yüzde 12’lik payı olan "suçluluk duygusu", toplumsal cinsiyet rollerinin kadında tacize uğradığında bile suçluluk duygusu yaratabildiğini ortaya koyuyor.


-TACİZCİLERİN YÜZDE 35.6’SI YÖNETİCİLER-

Anket sonuçlarına göre, taciz uygulayan erkeklerin yüzde 35.6’sının kadınların dolaylı ya da doğrudan yöneticileri olması çarpıcı bir olguya işaret ediyor. Ankette erkeğin hiyerarşik olarak üst bir konumda olmasının, şiddet uygulamasını kolaylaştırdığına dikkat çekiliyor.


-TACİZ, GÜVEN KAYBI YARATIYOR-

Araştırmaya göre taciz sonrası kadınların yüzde 45’inin insanlara duyduğu güveni yitirdiği, yüzde 21.6’sının toplumsal ilişkilerden uzaklaştığı, yüzde 14.8’inin psikolojik rahatsızlıklar yaşadığı belirtildi. Neden İşyerinde Cinsel Taciz? Sorusuna ise kadınların yüzde 40.5’i "cinsiyetçi kültür" derken, yüzde 61.9’u "kadının cinsel bir obje olarak görülmesi nedeniyle" seçeneğini işaretledi.


-TACİZE UĞRAYANLARIN YÜZDE 51.3’Ü TACİZCİYE YAPTIRIM İSTİYOR-

Kadınların yüzde 51.3’ünün tacizi yapana yaptırım uygulanmasını istediği belirtilen araştırmaya göre, yüzde 49.8 ise yasalarda düzenlemeler yapılmasını önerdi. Kadınların yüzde 28’i tacizi yapanın teşhir edilmesi gerektiğini, yüzde 36.8’i şikayet edilmesi gerektiğini kaydetti. Katılımcıların yüzde 39.5’i kadınların tacizi dillendirmek için cesaretlendirilmesi gerektiğine, yüzde 36.7’si kadınların dayanışma içinde olması gerektiğine dikkat çekti. (anka)