Eğitimde tek çatı: MEB

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den dönen Kamu Yönetimi Reformu 'parça parça' geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu çerçevede, 'tüm okulların MEB'e bağlanmasına' ilişkin kanun taslağı hazırladı.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den dönen Kamu Yönetimi Reformu 'parça parça' geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu çerçevede, 'tüm okulların MEB'e bağlanmasına' ilişkin kanun taslağı hazırladı. Taslak yasalaşırsa, TSK ve Emniyet'e bağlı okullar hariç tüm okullar bakanlığa devredilecek. Sezer'den dönen reform taslağında da "MEB dışındaki bakanlıklar ile kamu kurumlarına bağlı sağlık, tarım, adalet, tapu kadastro ve Anadolu meteoroloji meslek liseleri taşınır-taşınmaz malları, bütçe ödenekleriyle bakanlığa devredilir" deniyordu.