'Eğitime daha çok pay'

Yeni eğitim yılına ABD'deki terör kurbanları anısına saygı duruşuyla başlayan ODTÜ, mali sorunlarının çözümü için...

ANKARA - Yeni eğitim yılına ABD'deki terör kurbanları anısına saygı duruşuyla başlayan ODTÜ, mali sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den destek aldı. Aydınlanma, ısınma ve su gibi temel ihtiyaçları bile karşılayamadıklarını belirten Rektör Ural Akbulut'a Sezer'in yanıtı, "Ekonomik kalkınmada daha ileri gitmemiz, üniversitelerde yetişecek gençlerimizle olanaklı" oldu.
Sezer ODTÜ'deki konuşmasında, üniversitelere bütçeden ayrılan yüzde 2.2'lik payın yetersizliğine dikkat çekti, çağdaşlaşma yolunda eğitime daha fazla kaynak ayrılmasının şart olduğunu söyledi. Kaynak aktarımında devlet ve vakıf üniversiteleri arasında denge sağlanması gerektiğine de dikkat çeken Sezer, "Vakıf üniversitelerinin doğrudan ya da dolaylı ticari şirket ve aile şirketi durumuna getirilmesine yol açacak yapılanmalara izin verilmemeli" dedi. Sezer, üniversitelerdeki diğer temel problemleri şöyle sıraladı:
Sezer: Beyin göçü önlenmeli

 • Nitelikli öğretim elemanı açığı giderilmeli.
 • Öğretim üyeliği çekici duruma getirilmeli.
 • Yeni üniversiteler kurulurken planlama gerçekçi yapılmalı. Hangi alanda eğitimli insan gücü gerektiği saptanmadan açılan üniversiteler, eğitimli işsiz sayısını artırıyor.
 • ÖSS büyük sorundur. Gençlerin hayatı birkaç saatlik bir sınav sistemine bağlanmamalı.
 • Beyin göçü mutlaka önlenmeli. Bilim
  adamlarımıza olanaklar sağlanmalı."
  Eğitimin sürekli ihmal edilmesi sonucu ekonomik krizlerin patlak verdiğini belirten ODTÜ Rektörü Ural Akbulut, eğitime yatırım yapıldığı takdirde üretimin de artacağını söyleyerek eğitime ayrılan payın yüzde 8'lere çıkmasını istedi.
  Bu arada Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi de, yeni eğitim yılına dün başladı.