Eğitimin hali harap

41 ülkede araştırma
OECD'nin, 2000-2003 yıllarını kapsayan raporu Türk eğitim sisteminin eksikliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Aynı dönemde 41 ülkede yapılan araştırmaya göre Türk öğrenciler matematik, fen ve okuma alanlarında hep en son sıralarda yer aldı.
Eğitim bütçesi yetersiz
Raporu inceleyen Milli Eğitim Bakanlığı şu noktalara dikkat çekti: Eğitim sistemi bilimsel ve ekonomik gerçeklere duyarlı değil. Öğrenci sayısı, eğitim bütçesi ve kişi başına düşen gelirin azlığı da dezavantaj.

ANKARA - Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Topluluğu'nun (OECD) kısa adı PISA
olan Uluslararası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı, Türkiye'deki eğitim sisteminin eksiklerini gözler önüne serdi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) itiraf: Türk eğitim sistemi, bilimsel ve ekonomik gerçeklere duyarlı değil. Müfredatı eksikliklerle dolu olan Türkiye, öğrenci sayısı, eğitimin bütçedeki payı ve araştırmaya ayrılan payın azlığının yanı sıra kişi başına düşen milli gelir açısından da dezavantajlı durumda.
PISA'nın 2000-2003'ü kapsayan araştırmasında bir kısmı OECD üyesi 41 ülkedeki 15 yaş grubu öğrencileri karşılaştırdı. Öğrencilerin zorunlu eğitimin sonunda, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlarda sahip oldukları bilgi ve becerileri kullanabilme yetenekleri, düşüncelerini analiz edebilme, akıl yürütme ve okulda öğrendikleri fen ve matematik kavramlarını kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olup olmadıkları değerlendirildi.
Türk öğrencinin karnesi
PISA 2003'ün testleri Türkiye genelinde 12 ilköğretim okulu ve 147 lisede 1987 doğumlu 4 bin 855 öğrenciye uygulandı. Sonuçlar, OECD ülkelerindeki ortalamalarla istatistiki olarak karşılaştırılarak her ülke için birer basamak belirlendi.
Matematikte en iyi Hong Kong: Projeye katılan ülkeler arasında matematik alanında en yüksek puanı 550 ile Hong Kong-Çin alırken, bunu Finlandiya, Güney Kore, Hollanda, Liechtenstein, Japonya, Kanada ve Belçika izledi. En altta Brezilya var.
Türkiye 36. olabildi: Türkiye, matematikteki ortalamasında 423 puanla 36. olarak ancak Uruguay, Tayland, Meksika, Endonezya, Tunus ve Brezilya'dan daha iyi bir performans sergileyebildi.
Okumada lider Finlandiya: Okuma alanında en üst sırada 543 puanla Finlandiya, en alt sırada ise 375 puanla Tunus yer aldı. Türkiye'nin bu alandaki ortalaması ise 441 puanla ancak 34. basamağa yetti.
Fen notu: Finlandiya, fen bilimleri alanında da 548 puanla liderliği kimseye bırakmazken Türkiye'nin bu alandaki performansı da diğerlerinden farklı olmadı. Türkiye, 434 puanla katılımcı arasında ancak 36'ncı basamakta yer alabildi.
Problem çözme: Kore en üst sırada yer aldı, Türkiye yine 36'ncılıkla yetindi.
MEB'in açıklamasında, PISA'nın 2000-2003 dönemini kapsayan programında Türk eğitim sisteminin fotoğrafı çekildi ve eksik görülen noktaları ortaya konuldu. MEB'in açıklamasında PISA raporuna ilişkin özetle şu bilgilere yer verildi:

  • Türk eğitim sistemi dünyadaki bilimsel ve ekonomik gerçeklere duyarlı bir yapı taşımamaktadır. Bakanlığımız bu sorunu ortadan kaldırabilmek amacıyla birçok yenilik gerçekleştirmektedir. Ortak özelliği bilgi temelli ekonominin esaslarına uygun müfredat değişiklikleri yapmaya çalışıyoruz. Yeni müfredat tüm ülkede uygulanmaya başladıktan sonra ülkemiz daha başarılı sonuçlar alacaktır.
  • Çalışma eğitim sistemimizin zayıf yönlerini ortaya çıkardı. Bu eksiklikler diğer veri tabanlarında da gözlenmektedir. Örneğin PISA çalışmasıyla ölçülen olasılık, değişim ve ilişkiler, örüntü, metinler arası ilişki kurma gibi boyutlar mevcut programlarımızda yer almamaktadır. Ayrıca problem çözme becerisi de müfredatlarımızda gereken şekilde yer bulamamaktadır. Yeni müfredatlarda bu eksiklikler giderilmiş ve kazanımlar yerleştirilmiştir.
  • Türkiye; öğrenci sayısı, bütçeden eğitime, araştırmaya ayrılan pay, kişi başına düşen milli gelir göstergeleri göz önüne alındığında projeye katılan ülkelerin çoğuna göre dezavantajlı durumdadır. Buna rağmen PISA gibi uluslararası projelere katılmayı sürdürmektedir.
  • Hollanda'nın nüfusu 16 milyon, öğrenci sayısı 3.5 milyon, kişi başına milli geliri ise 25 bin dolar; oysa Türkiye'nin 70 milyon nüfusu, 20 milyona yaklaşan öğrencisi bulunmakta, kişi başına düşen milli geliri ise 3 bin dolar. Öğrenci başına eğitim harcamaları ortalaması AB ülkelerinde 4 bin, Türkiye'de ise 390 dolardır. Türkiye'de 2004 yılında okula başlayan öğrenci sayısı 1 milyon 300 bin iken bu rakam İngiltere'de 300 bindir.