Ehliyete el koymaya cevaz

Anayasa Mahkemesi, alkollü sürücülerin ehliyetlerine el konulmasına dair yasanın iptal talebini geri çevirdi. Gerekçe: Toplumsal tehlike yaratan hallerde idare müeyyide koyabilir.

ANKARA - Alkollü araç kullanıp, ehliyeti kaptırmadan para ve puan cezasıyla kurtulmak isteyen sürücülere Anayasa Mahkemesi'nden kötü haber geldi. Mahkeme, alkollü araç kullanılması halinde sürücü belgelerini geçici olarak geri alma yetkisini trafik görevlilerine bırakan yasa hükmünün Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.
Vezirköprü Sulh Ceza Mahkemesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptalini istedi. Yerel mahkeme iptal başvurusunda, uygulamanın caydırıcı olmasına karşın kamu hürriyetinin 'yargı kararı olmaksızın' kısıtlanması suretiyle hukukun feda edildiğini savunmuştu.
Anayasa Mahkemesi'nin iptal isteminin reddine ilişkin gerekçeli kararı dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni olgular karşısında trafik zabıtasına idari yaptırıma bağlayarak ceza verme yetkisi vermenin yasa koyucunun takdirinde olduğu belirtilen kararda şöyle denildi: "Toplumsal sonuçları bakımından doğurduğu tehlikenin ağırlığına göre, kimi eylemlere idarenin bizzat müeyyide uygulaması günümüzde bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumlarda, yargılamanın genel usul kurallarına göre yapılması, yargı organlarının mevcut iş yükünü daha da artıracağı gibi bu suçları işleyenlerin, çoğu kez daha ağır suçlar işlediği iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen sanıklarla birlikte mahkeme huzuruna çıkarılarak kimi olumsuzluklarla karşılaşmalarına da neden olabilecektir. Öte yandan, hukuka aykırı farklı nitelikteki eylemlerin aralarında hiçbir ayırım yapılmadan aynı tür yaptırıma bağlı tutulması cezadan beklenen önleme ve caydırıcılık gibi amaçlara ulaşılmasını da engelleyebilecektir. Nitekim, bu sakıncaları önlemek amacıyla, birçok çağdaş ülke hukukunda önemsiz görülen bazı fiiller ceza hukuku alanından çıkarılarak idari yaptırımlara konu edilmektedir. İdareye yasayla hürriyeti bağlayıcı cezalar dışında para cezası, disiplin cezası ya da belli bir haktan geçici olarak yoksun kılma gibi yaptırımlar uygulama yetkisi verilmesine
anayasal engel bulunmamaktadır."