'Ekonomik programdan sapmadan çiftçimizi memnun edeceğiz'

Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Şükrü Sina Gürel, hükümetin tarım politikaları ve alımlar konusunda bundan sonra da ekonomik program hedeflerinden sapmadan çiftçiyi mağdur etmemek için her türlü özveriyi
göstereceğini bildirdi.

Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Şükrü Sina Gürel, hükümetin tarım politikaları ve alımlar konusunda bundan sonra da ekonomik program hedeflerinden sapmadan çiftçiyi mağdur etmemek için her türlü özveriyi
göstereceğini bildirdi. Gürel, 2 saat 10 dakika süren Bakanlar Kurulu'nun ardından toplantının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlar Kurulu'nda Devlet Bakanı Kemal Derviş'in bakanlığının çalışmaları ile ilgili bilgi sunduğunu ifade eden Gürel, Derviş'in dün yapılan Finans ve Üretim
Danışma Kurulu toplantısıyla ilgili kurul üyelerini aydınlattığını söyledi. Derviş'in bu toplantıda ele alınan konuları Bakanlar Kurulu'na aktardığını anlatan Gürel, "Sayın Derviş, özellikle reel sektörün canlandırılması, desteklenmesi ve böylece Türkiye'nin üretim ve ihracat alanında bir atılım yapabilmesi için gerekli koşulların oluşturulması açısından bu kurulda yapılan
değerlendirmeleri Bakanlar Kurulu'na sundu" dedi. Gürel, Derviş'in konuşmasının ardından aynı konuda Bakanlar Kurulu'nda bir genel görüşme yapıldığını ve bütün bakanların düşüncelerini belirttiğini kaydetti. Toplantıda tarım kesiminin sorunlarının da ele alındığını kaydeden Gürel, Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp başta olmak üzere bakanların söz alarak bu konudaki düşüncelerini dile getirdiklerini söyledi. Gürel, "Sonuç olarak, kamuoyumuzun şunu bilmesini dileriz ki; hükümetimiz, tarım
politikaları ve alımlar konusunda bundan sonra da ekonomik program hedeflerinden sapmadan, çiftçimizi mağdur etmemek için her türlü özveriyi gösterecektir" diye konuştu. Şükrü Sina Gürel, toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın 17 Ağustos depremi ile ilgili son durum tespit
raporlarını sunduğunu ifade ederek, Okuyan'ın bu konuda gelecek hafta da ayrıntılı bilgi vereceğini söyledi.