Elektrikte yürürlüğü durdurma

Anayasa Mahkemesi, kamuya ait elektrik üretim ve dağıtım tesislerinden işletme
hakları devri öngörülenlerden devir işlemlerini, 30 Haziran 2001 tarihine
kadar tamamlayamayan şirketlerin mevcut sözleşmelerinin hükümsüz kalacağını öngören düzenlemenin yürürlüğünü durdurdu.

Anayasa Mahkemesi, kamuya ait elektrik üretim ve dağıtım tesislerinden işletme
hakları devri öngörülenlerden devir işlemlerini, 30 Haziran 2001 tarihine
kadar tamamlayamayan şirketlerin mevcut sözleşmelerinin hükümsüz kalacağını öngören düzenlemenin yürürlüğünü durdurdu.