Emniyet 'cezalar iptal' haberlerine itiraz edecek

Emniyet 'cezalar iptal' haberlerine itiraz edecek
Emniyet 'cezalar iptal' haberlerine itiraz edecek
Emniyet, trafik cezalarıyla ilgili mahkeme kararına itiraz edecek. 'Karar yönetmelik üzerinden alınmış ama kanunda farklı' açıklaması ise itirazın dayanağı olacak.

ANKARAİzmir’de görülen bir davada Sulh Ceza Mahkemesi’nce alınan, ‘10 gün içinde tebliğ edilmeyen trafik cezasının iptali’ yönündeki karar Emniyet Genel Müdürlüğü’nü harekete geçirdi. 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, söz konusu mahkeme kararının, Karayolları Trafik Kanunu hükümleri kapsamında hazırlanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bir iç düzenlemesi olan yönetmelik maddesi üzerinden alındığı ancak trafik cezalarının Kabahatler Kanunu kapsamında düzenlendiği anımsatıldı. Kabahatler Kanunu’nun 20. maddesinde, 
“İdari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş olanlar düşer” hükmüne yer verildiği; bu hükmün de tebligat zaman aşımını açıkça düzenlendiği ifade edilen açıklamada, “Yönetmelik hükmü, kabahat suçunu ve suçun cezasını ortadan kaldıran, kural ihlali yapana hak kazandıracak bir düzenleme olmayıp, sadece idarenin işlemlerini düzenleyici bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle yönetmelik maddesi dayanak gösterilerek iptal edilen trafik cezaları hakkında, Ceza Muhakemesi Kanunu 309. Maddesi kapsamında kanun yararına bozulması talebinde bulunulacaktır” denildi.